Vi har stadig en station i Ribe

En centralt placeret station, og mange patruljer både til fods og i biler giver nærhed og dialog.

Vores politistation i Ribe har i flere mediesammenhæng de seneste dage været omtalt som lukket.

Det er ikke tilfældet. Stationen flyttede forrige år til den nye adresse på Odins Plads 2 i Ribe. Her møder der fortsat betjente ind hver dag. De er nærbetjente i Ribe, og der er også betjente, der arbejder med forebyggelse i området.

Meget af deres tid går med gangpatruljer i Ribe by. I det nærliggende Bramming er der også nærpoliti, som patruljerer både til fods og på cykel.

De betjente, der patruljerer i biler, har også Ribe og Ribe-egnen tildelt. Her er de altså på hjul i området straks efter starten på hver vagt.

Vicepolitiinspektør Lars Bjerregaard er leder af Områdecenter Nordvest, som Ribe hører under.

– Den centrale placering og de mange fodpatruljer i byen giver os efter min opfattelse synlighed og en god kontakt og dialog med byens borgere, og dermed også et bredt indblik i, hvad der rører sig. Kombineret med den faste patruljedækning i området giver det os en tilstedeværelse, som vi får mange positive tilbagemeldinger på, siger vicepolitiinspektør Lars Bjerregaard.

Se vores film om borgernærhed – hvor der også patruljeres i Ribe: https://www.youtube.com/watch?v=Vc68m3w9qm8

Leave a Reply