Privatlivspolitik

Persondata– og cookiepolitik for Yesbjerg

I Yesbjerg har vi en klar ambition om, at vores kontaktflader til både virksomheder og privatpersoner skal være så relevante og brugervenlige for begge parter som overhovedet muligt.

Vi indsamler personoplysninger i forskellige sammenhænge og derfor til forskellige formål. 
Vi indsamler og opbevarer data fra digitale besøgende og disse data indgår i statistikker samt til udsendelse af e-mail nyhedsbreve. 

Når du besøger vores websted og sociale medier, registreres dit besøg og dine personoplysninger i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov.

Vi vil til enhver tid beskytte din identitet og værne om dit privatliv. Derfor har vi klare retningslinjer for, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver, overfører og gemmer dine personoplysninger.

Herunder forklarer vi, hvordan vi behandler alle de personoplysninger, vi indsamler fra dig, når du benytter vores produkter og services, besøger vores websites og digitale tjenester samt kontakter os via sociale medier, e-mail og telefon.

Såfremt vi i vores journalistiske artikler behandler personoplysninger, er det ikke omfattet af persondatalovgivningen. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 85, stk. 1, og databeskyttelseslovens §3, stk. 8, er behandlinger, der udelukkende sker i journalistik øjemed, undtaget fra de databeskyttelsesretlige krav.  

 

Dataansvarlig

Yesbjerg er dataansvarlig for opbevaring og behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig. 

Vi registrerer og opbevarer personoplysninger, som du aktivt har givet samtykke til at vi må indsamle eller som er nødvendige for at vi kan drive vores forretning. Fx for at kunne sende dig de nyhedsbreve du har tilmeldt dig samt at vi kan føre statistik og løbende forbedre vores services til dig. 

Derudover registrerer vi statistik for vores annoncører – eksempelvis antal brugere, der har klikket på en annonce eller antal brugere, der har besøgt en side, hvor en annonce fremgår. 

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på info@yesbjerg.dk.

 

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

 Statistik på baggrund af besøg på hhv. sociale medie kanaler og websider.
 De specifikke samtykker du har givet, fx e-mail permissions.
 Vi registrerer desuden oplysninger om cookies, når du besøger vores hjemmesider. Se nærmere i vores cookiepolitik. Dette er dels for at siden vises hurtigt for dig, men også til brug for statistik.

 

Formål med behandling og retsgrundlag

Vores formål med behandlingen af dine personoplysninger er først og fremmest at understøtte vores samarbejde, samt for at kunne yde den bedste service og kommunikere med dig, herunder at sende dig nyhedsbreve. 

Til videreudvikling og forbedring af vores digitale tjenester fører vi statistik over, hvordan vores kunder tilgår og bruger vores hjemmesider og andre digitale tjenester. Statistikken anvendes kun i anonymiseret og opsummeret form, så vi kan opnå et indblik i hvilke sider, handlinger og webbrowsere, vores brugere anvender.

Til analyse, test og løbende forbedring og videreudvikling af vores produkter, tjenester, indhold og annoncering.

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, som oplysningerne er indsamlet til.

 

Cookie politik

Når du besøger vores websted og sociale medier, registreres dit besøg og dine oplysninger bruges til at genkende besøg ogindstillinger, indsamle data til statistisk brug samt for at tilpasse og forbedre indhold, funktioner og annoncer for at gøre dette mere personligt og relevant for dig. Dette gøres ved brug af cookies.

Vi indsamler og behandler typisk følgende oplysninger:

Tekniske oplysninger om browser, hardware og IP adresse, samt geografi og hvilke sider og annoncer der klikkes på.

Ved første besøg på Yesbjerg.dk accepterer du og giver samtykke til indsamling og behandling af data og cookies. På din computer kan du indstille dine indstillinger for cookies og slette cookies. 

 

Modtagere af vores nyhedsbreve 

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger når du er tilmeldt vores nyhedsbrev: 

 E-mail adresse 

 Navn

 Adfærdsinformation. Når vi sender nyhedsbreve som e-mails, bliver der sat en cookie, så vi kan se om du har åbnet nyhedsbrevet samt hvad du har klikket på i nyhedsbrevet. 

Vi sender nyhedsbrevene og bruger dine kontaktinformationer på baggrund af udtrykkeligt samtykke fra dig og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde vores nyhedsbreve. Det foregår via et link nederst i nyhedsbrevet eller ved at kontakte os på info@yesbjerg.dk

 

Vi gemmer de oplysninger, der er nødvendige for at kunne dokumentere din tilmelding og dit samtykke til nyhedsbrevet, i 5år efter afmelding, for at kunne påvise og dokumentere at vi har udsendt nyhedsbrevene på lovlig vis.

Personer, som vi kontakter med henblik på salg  

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger i forbindelse med opsøgende telefonsalg: 

 Kontaktinformation, f.eks. navn, virksomhed, titel, by, adresse, telefonnummer 
 E-mail adresse

 

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag:

Dit samtykke i de tilfælde, hvor du aktivt vælger, at dine personoplysninger behandles til et bestemt formål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

For at opfylde en aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

For at overholde en retlig forpligtelse, vi er pålagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra c.

For at forfølge en legitim interesse, hvis en sådan interesse vurderes ikke at overstige din interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. En sådan interesse er f.eks. at kunne kommunikere med dig i forbindelse med dit samarbejdsforhold eller ved ændringer af vores vilkår, betingelser og politikker.

 

Opbevaring af personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne yde en god service over for dig som kunde og som bruger af vores hjemmesider og øvrige digitale tjenester.

Data udfyldt i kontaktformularer til at indhente specifikke samtykker som f.eks. e-mail permission, opbevarer vi indtil du selv beder om at blive slettet eller selv sletter dit samtykke.

 

Videregivelse og overførsel af personoplysninger

I forbindelse med dit samarbejde med os, kan der være behov for at tredjemand behandler dine data eller får indsigt i statistikker, hvor dine data fremgår i anonymiseret form. Det kan være ved anvendelse af et stastistikprogram eller ved videregivelse af statistik til annoncører.

Derudover videregiver vi kun personoplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller vi har en lovpligtig forpligtigelse til det.

I forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjemand benytter vi databehandlere, som behandler personoplysninger på vegne af os og til vores formål. Vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler, og vi kontrollerer løbende, at behandlingen lever op til lovgivningens krav.

Vores hjemmesider kan også indeholde links til tredjepart-hjemmesider, og nogle af vores digitale tjenester kan give dig direkte adgang til tredjepartstjenester – typisk sociale medier som f.eks. Facebook. Vi har ingen kontrol over, hvordan tredjepart-hjemmesider og -tjenester behandler dine personoplysninger, og vi er ikke ansvarlige for, hvordan de behandler personoplysninger.

 

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte Yesbjerg på info@yesbjerg.dk.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 18, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har ret at til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger, hvis behandling sker for at forfølge en legitim interesse, dvs. efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f.

 

Ændringer og opdateringer til vores personpolitik

Vi er altid forpligtigede til løbende at leve op til lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred. Ikke alene vil vi til enhver tid leve op til lovgivningen, vi vil også tilstræbe at give vores brugere yderligere valgfrihed og beskyttelse, bl.a. ved at vores brugere selv har adgang til at redigere personoplysninger online.

Vi vil løbende opdatere vores persondatapolitik på vores hjemmeside, yesbjerg.dk

 

Klage

Såfremt du ønsker at klage over Yesbjergs indsamling og brug af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet på adressen herunder. Datatilsynet kan kontaktes her:

Datatilsynet

Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefonnr.: 33193200

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

Du er altid velkkommen til at kontakte os på email: info@yesbjerg.dk