Tobakkens konkurs: Fritidskulturelt Samråd i Esbjerg kommer med udtalelse

0
481


Fritidskulturelt Samråd i Esbjerg Kommune har, som så mange andre, med bestyrtelse modtaget meddelelsen om Spillestedet Tobakkens konkurs idag.

FKS Esbjerg udtrykker den dybeste bekymring om den aktuelle situation, som ikke blot berører selve spillestedet, men også en række foreninger og kulturelle aktiviteter, der indtil dags dato har haft hjemme i bygningerne. Bekymringen forstærkes af de praktiske følger, der helt umiddelbart er en konsekvens af den juridiske situation, hvor foreninger og div. aktiviteter nu kan stå “uden tag over hovedet”.


FKS Esbjerg opfordrer derfor Esbjergs Byråd til uden tøven at adressere de derved opståede problemer, således at de berørte foreninger og aktiviteter så vidt muligt holdes skadesfri.


FKS Esbjerg understreger samtidig, at et spillested og kulturhus som Tobakken også fremover bør være en hjørnesten i kulturlivet i Esbjerg som en kultur- og oplevelsesby.

Leave a Reply