Den 1. august 2024 træder en ny struktur for dagtilbud og skoler i kraft, og det betyder, at Esbjerg Kommune får 24 selvstændige skoler og fem dagtilbudsområder. Puslespillet med at få ledere og stillinger matchet er nu lagt, og alle nuværende ledere har fået tilbudt en stilling. 

I februar godkendte et flertal i Esbjerg Byråd forslaget til en ny struktur for Esbjerg Kommunes dagtilbud og skoler, der træder i kraft den 1. august 2024.

På skoleområdet betyder det, at de syv nuværende skoledistrikter bliver nedlagt, så kommunen fremover får 24 selvstændige skoler med eget skoledistrikt, skolebestyrelse og skoleleder, og skolerne får de samme navne som i dag bare uden distriktsnavnene hægtet på. Dog skifter Egebæk-Hviding Skole tilbage til sit gamle navn, Vadehavsskolen, og Darum Børneby fortsætter som i dag. Desuden skal tre områdeledere og tre administrative ledere understøtte og rådgive skolelederne i opgaverne omkring administration, økonomi og ledelse.

Intention om stærke ledelsesteams

Siden byrådets beslutning har Børn & Kultur arbejdet med at få matchet ledere og stillinger, og på skoleområdet drejer det sig om de nuværende distriktsskoleledere, administrative ledere og pædagogiske ledere. Alle har haft mulighed for skriftligt at tilkendegive deres interesse og søge de stillinger, som de har ønsket, og det er blevet fulgt op af individuelle tilkendegivelsessamtaler.

”Vi er gået til opgaven med stor respekt og ydmyghed, og vores klare intention har været at skabe stærke ledelsesteams, som sikrer stabilitet og udvikling både for skolerne hver for sig og for kommunens samlede skolevæsen. Vi har gjort vores bedste for at imødekomme alles ønsker så godt som muligt, og vi har nu fået puslespillet lagt sådan, at alle nuværende ledere er blevet tilbudt en stilling i den nye struktur – dvs. enten som skoleleder, afdelingsleder, områdeleder eller administrativ leder. Desuden er der enkelte ledige stillinger, der vil blive slået op,” forklarer skolechef Morten Mærsk Schmidt.

Alle ledere er blevet orienteret individuelt, lige som ansatte og forældre på skolerne har fået en oversigt over, hvilke stillinger lederne hver især er blevet tilbudt.

Områdeledere i dagtilbud

Et flertal i byrådet vedtog også en ny struktur for Esbjerg Kommunes dagtilbud, som fra den 1. augustbliver samlet i fem områder i stedet for syv. De nye områder får navnene Nord, Vest, Midt, Øst og Syd, og her faldt ledelseskabalen på plads i marts. Det betyder, at Helle Langaa bliver områdeleder for Syd, Susanne Olesen for Vest, Tine Kirkegaard for Midt, Anette Kortegaard for Øst og Helle Rohde for Syd.

I hverken dagtilbud eller skoler fører den nye struktur flytning af børn med sig, og de bliver alle, hvor de er i dag, lige som de nuværende ledere til fulde passer deres job op opgaver frem til den 1. august, hvor den nye struktur for både dagtilbud og skole træder i kraft.

Leave a Reply