Ny strategi skal sende flere unge i uddannelse og job

0
1396

Byrådet har godkendt en ny strategi, som skal få flere unge i uddannelse eller job. Indsatsen sker i tæt samarbejde mellem kommunen, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, og allervigtigst skal den enkelte unge selv sidde for bordenden.

Foto: Yesbjerg

Alle unge skal have en ungdomsuddannelse eller et job. Det er målet med den ungeindsats, som Esbjerg Byråd netop har godkendt en ny strategi for. Bag strategien ligger Folketingets reform fra 2017 “Bedre veje til uddannelse og job”, der skal styrke indsatsen over for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse eller et job.

Esbjerg Kommune løfter opgaven i et tæt samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, og byrådet har nedsat et særligt Unge & Uddannelsesudvalg, som tænker nye tanker om de unges overgang fra folkeskolen til uddannelse og job. Udvalget står bag strategien for den nye tværgående ungeindsats, som bygger på en involverende proces med input fra de mennesker, som hver dag har kontakt med de unge.

Omsætte strategi til praksis

Formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen, ser parternes forskellige perspektiver og deres engagement i strategien som en stor fordel.

“Det har sikret en forståelse og et ejerskab hos dem, der skal omsætte strategien til praksis og være med til at skabe positive forandringer sammen med den enkelte unge. Det er netop et centralt fokus i strategien, at den unge selv sidder for bordenden, når der bliver lagt planer for uddannelse og job”, siger Diana Mose Olsen.

Øget fokus på job

Som en del af Folketingets reform skal andelen af unge uden tilknytning til uddannelse eller job være halveret inden 2030, og i Esbjerg Kommune ligger det tal på 10 procent. Ifølge formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø, er det positivt, at fokus nu i højere grad end tidligere er rettet mod arbejdsmarkedet frem for udelukkende uddannelse.

 

“Med strategien sætter vi fokus på den tidlige indsats, hvor vi forebygger, at unge søger offentlig forsørgelse. For nogle unge går vejen til uddannelse via et job, og det er vigtigt, at flere unge får et fritidsjob, fordi vi kan se, at langt flere unge med et fritidsjob finder vej ind i uddannelsessystemet”, siger Henrik Vallø.

Med byrådets godkendelse bliver strategien for den tværgående ungeindsats nu pejlemærket, som sikrer en rød tråd i arbejdet med unge på deres vej fra folkeskole til uddannelse eller job.

Leave a Reply