Fernisering: Den 31. marts kl. 17.30-19. Udstillingen kan efterfølgende ses til den 3. september.

Hvordan kan kunst, der af mange opfattes som intellektuel og strengt geometrisk, præsenteres, så den går direkte i kroppen på beskueren og pirrer vores sanser? Hvordan kan museet som institution bidrage til at udvikle selve den måde, man traditionelt udstiller billedkunst på? Og hvordan kan kunstnere bringes videre i deres praksis gennem nye former for samarbejde?

Foto: Esbjerg Kunstmuseum

MATCH 2023

Det er nogle af de spørgsmål, der ligger bag MATCH 2023, hvor vi præsenterer resultatet af Troels Aagaard (DK) og Ted Larsens (USA) intense samarbejde. Ideen bag MATCH-serien er relativt enkel: En dansk kunstner, udpeget af museet, inviterer en udenlandsk kollega til at omskabe museets store udstillingssal til et fælles statement. Der er således ikke tale om et udstillingssamarbejde i gængs forstand, men om et valgslægtskab, der gør processen og resultatet lige uforudsigelige hver gang.

Fælles for Ted Larsen og Troels Aagaard er, at de skaber værker i forlængelse af nogle af modernismens markante hovedpositioner: konstruktivismen, koncept- og popkunsten. Det vil sige, at de bl.a. arbejder med rumlige linjeføringer, geometriske konstruktioner og stærke farver. Dermed eksperimenterer de begge med nogle af de mest grundlæggende forhold inden for såvel kunsten som den menneskelige perception – vores sansemæssige oplevelse og erkendelse af verden.

Call and response

Til dette projekt har de to kunstnere ikke alene skabt nye værker. De folder dem også rumligt ud og lader dem gribe ind i både hinandens værker og i selve arkitekturen. På den måde fungerer udstillingen som en samlet installation, der sprænger gængse rammer og grænserne mellem atelier og museum, værk og udstilling, kunstner og kurator.

På udstillingen kan man bl.a. opleve et 40 kvm stort vægmaleri, som er resultatet af en længere udveksling på tværs af Atlanten. Med foruddefinerede dogmeregler og inspiration fra musikkens verden har Troels Aagaard og Ted Larsen gennem en call and response improvisation udvekslet skitser og dermed element for element skabt en række færdige udkast til det store fælles maleri, som realiseres i Esbjerg. Vægmaleriet består af udsnit og formationer fra kunstnernes individuelle værker, som opskaleres og indgår i nye konstellationer med brudstykker fra kollegaens værk. Processen har alene været båret af visuelle calls and responses – først bagefter har de sat ord på deres valg og drøftet deres dispositioner. Og dialogen fortsætter i ugen op til ferniseringen, hvor Troels Aagaard og Ted Larsen arbejder på Esbjerg Kunstmuseum med at forbinde og udvide deres respektive værker, temperamenter og arbejdsmetoder i en form for intensivt kunstnerisk eksperimentarium.

Et match til MATCH

I anledning af MATCH 2023 præsenterer vi udstillingen (uden titel), der er tænkt som et match til MATCH. Med værker fra museets samling fra 1950’erne og frem kommenterer den Troels Aagaard og Ted Larsens fælles projekt. De to kunstnere skaber værker i forlængelse af den konkret-abstrakte og konstruktive kunsttradition, der ikke forsøger at gengive virkeligheden omkring os på en naturalistisk måde. Netop denne formfornyende abstrakte kunst er rigt repræsenteret i museets samling, og således kan man opleve værker af kunstnere fra Robert Jacobsen og Richard Mortensen over Freddie A. Lerche, Gerold Miller og Ugo Rondinone til Amalie Jakobsen, Tove Storch og Sirous Namazi.

MATCH 2023 er støttet af Statens Kunstfond, 15. Juni Fonden, Beckett-Fonden og Knud Højgaards Fond.

Leave a Reply