Tirsdag fandt medarbejdere på Rørkjær Skole Urban i Esbjerg syrebomber i skolegården.

Syd- og Sønderjyllands Politi har tirsdag gennemført en koordineret indsats i forbindelse med fundet af syrebomber på Rørkjær Skole Urban i Esbjerg. Indsatsen skete i samarbejde med øvrige relevante myndigheder og blev håndteret af den lokale beredskabsstab, LBS. 

Anmeldelsen indgik til Politiet tirsdag formiddag.

I forbindelse med indsatsen var det nødvendigt at evakuere eleverne over i en nærliggende hal, ligesom skolegården blev afspærret. 

Fra skadestuen modtog Syd- og Sønderjyllands Politi efterfølgende en melding om, at to børn med lettere ætsningsskader var indbragt til skadestuen af deres forældre. 

Ved den intensive gennemsøgning af området fandt politiet også u-sprængte syrebomber. Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste har derfor været på stedet for at håndtere både resterne af de sprængte syrebomber samt to u-sprængte. Politiet har en klar forventning om at have fundet det hele, ligesom Sydvestjysk Brandvæsen har vasket overflader for rester af de kemikalier, der var spredt. 

Afspærringerne omkring skolegården og vejene omkring er derfor nu fjernet. 

Lad flasker af den type ligge

Syrebomberne ved Rørkjær Skole Urban indeholdt husholdningskemikalier, og der er stor ætsningsfare, hvis man kommer i kontakt med væsken eller indånder den. Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer alle til at holde sig væk fra lukkede flasker, som er fyldt med væske og ligger smidt. 

Hvis man har været på skolen og oplever åndedrætsbesvær eller har været eksponeret for væske i øjnene, skal man ringe 1-1-2. 

Hvis man har været på skolen og får kvalme eller anden ubehag, skal man kontakte sin egen læge. 

Mød betjentene onsdag

I forbindelse med indsatsen har området omkring skolen været berørt, og det samme har i høj grad elever og forældre. Derfor kommer Den Mobile Politistation ud til skolen onsdag, hvor både elever og borgere kan henvende sig, få en snak og stille spørgsmål. 

Efterforskningen har indtil videre resulteret i, at tre mindreårige personer er identificeret og afhørt til sagen under tilstedeværelse af værger og de sociale myndigheder.

Leave a Reply