Den Mobile Politistation har besøgt Rørkjær Skole Urban onsdag, hvor mange benyttede sig af muligheden for en snak med betjentene efter tirsdagens fund af syrebomber i skolegården.

Syd- og Sønderjyllands Politi mener at have fundet de tre personer, som står bag de syrebomber, der tirsdag blev fundet på Rørkjær Skole Urban i Esbjerg. Politiet forventer ikke, at flere personer står bag.

Der er tale om tre mindreårige drenge. De blev tirsdag identificeret og afhørt til sagen under tilstedeværelse af værger og de sociale myndigheder. 

Tirsdag sikrede politiet forskellige spor til den videre efterforskning: 

”Vi mangler fortsat at undersøge nogle tekniske spor, og det arbejde foregår nu”, siger politikommissær og leder af nærpolitienhederne i Esbjerg Kommune Morten Alslev, Syd- og Sønderjyllands Politi. 

Onsdag var politiet til stede ved skolen for at skabe tryghed og fortælle om de tiltag, politiet har iværksat, ligesom både elever, forældre og borgere kunne henvende sig og stille spørgsmål. Den Mobile Politistation holdt ved skolen fra kl. 7.30-8.15, og her henvendte en del elever sig, og det samme gjorde flere forældre. Den Mobile Politistation var igen til stede i forbindelse med afhentning af børnene fra kl. 13.00-14.30, hvor der var stor aktivitet. Både børn, forældre og lærere benyttede sig af muligheden for at tale med betjentene om det, der skete tirsdag, og høre om, hvor langt politiet er i efterforskningen. 

Lad flasker af den type ligge
Syrebomber kan resultere i store skader: 

”Episoden på Rørkjær Skole tirsdag er en god anledning til at tale med sine børn om, hvor alvorligt det er at udsætte både sig selv og andre for den store fare, som syrebomber udgør”, siger Morten Alslev. 

Der kan være forskel på, hvad syrebomberne indeholder. En “syrebombe” fremstilles af forskellige kemikalier. Når man blander dem sammen, typisk i en flaske, opstår der en kemisk reaktion, som øger trykket og får flasken til at eksplodere.

Politiet opfordrer til, at man holder sig væk fra flasker, som er fyldt med væske og ligger smidt. Det er vigtigt at lade dem ligge, da håndtering af flasken kan udløse den kemiske reaktion, som får flasken til at eksplodere, hvis der er tale om en syrebombe.
Ætsningsfaren er stor, hvis man kommer i kontakt med væsken fra en syrebombe eller indånder den. 

Leave a Reply