Nu kan mennesker med demens, som bor hjemme, få hjælp til at komme ud til fritidsaktiviteter, indkøb og besøg hos familie og venner. Esbjerg Kommune tilbyder denne gruppe af borgere kørsel med taxa eller efter behov kørsel med kommunen. Brugere af taxaordningen betaler to kr. per kilometer. Det er også muligt at få en ledsager med. Tilbuddet er en forsøgsordning, som gælder i 2019 – 2020.

Når man har en demenssygdom, kan det være svært at komme ud til fritidsaktiviteter og holde kontakten til familie og venner, blandt andet fordi mange med demens mister orienteringsevnen og ikke længere kan køre bil eller overskue at tage offentlig transport. Det skal et nyt transporttilbud nu råde bod på.

Borgere i Esbjerg Kommune, som har demens og bor hjemme, kan nu køre med taxa til fritidsaktiviteter, indkøb eller besøg hos venner og familie én gang om ugen eller op til 52 gange om året. Brugerne af taxaordningen for mennesker med demens, som bor hjemme, betaler to kroner per kørt kilometer. Man kan også få en ledsager med.

Har man ikke en pårørende, som kan være ledsager, har man mulighed for at få en ledsager med fra kommunen. I de tilfælde er det kommunen, der kører. Ledsageren fra kommunen følger borgeren med demens til dørs, men deltager ikke i aktiviteten.

Livskvalitet

– Esbjerg vil være en demensvenlig kommune, som skaber bedst mulig livskvalitet for borgere med demens og deres pårørende. Derfor er jeg glad for, at vi nu som et forsøg kan tilbyde en fleksibel kørselsordning, som gør det lettere for mennesker med demens og deres pårørende at komme ud og deltage i sociale aktiviteter, siger formand for Sundhed & Omsorgsudvalget, Olfert Krog.

 

Et forsøg

Tilbuddet om kørsel er en forsøgsordning, som gælder i 2019 – 2020. Forsøget skal blandt andet belyse, hvordan en kørselsordning for mennesker med demens skal organiseres, for at den bliver velfungerende. Ordningen er støttet af midler fra den satspulje, som staten tidligere har afsat til at styrke den danske ældrepleje.

 

Tilmelding nødvendig

For at bruge kørselsordningen skal man først tilmelde sig hos kommunens demensvenkoordinator på til 76 16 6969 eller e-mail dinsundhed@esbjergkommune.dk. Her kan man også høre mere om ordningen.

Foto: Esbjerg Byhistoriske

Leave a Reply