I Esbjerg Kommune kan borgere med KOL eller type 2-diabetes bruge en app til at skabe overblik over deres målinger derhjemme og få råd og vejledning om, hvordan de bedst håndterer deres sygdom og sundhed i hverdagen. Oplevelsen af at mestre egen sygdom og sundhed kan være med til at styrke den enkelte borgers tryghed og livskvalitet.

Grafik: Yesbjerg/Adobe

Nye teknologier og digitale velfærdsløsninger som f.eks. telemedicin til borgere med KOL skal være med til at skabe bedre og tryggere service til borgerne. Det fastslår regeringen i en ny rapport, Digital service i verdensklasse. I Esbjerg Kommune kan borgere med KOL allerede i dag via en app følge deres helbredstilstand og dele tallene med deres læge. Løsningen findes også til borgere med type 2-diabetes.

Aktiv del i egen sundhed
I Esbjerg Kommune har vi allerede i en del år brugt det, vi kalder telemonitorering, til borgere med KOL, der kan have sundhedsfaglig gevinst af det. Men telemonitorering er ikke kun et tilbud til borgere med KOL. Det kan med fordel bruges også til borgere med andre kroniske sygdomme. Vi vil gerne hjælpe borgere med en kronisk sygdom til aktivt at tage del i egen sundhed og så vidt muligt forebygge, at de oplever et fald i deres helbredstilstand. Det gør vi nu med en app, som borgerne selv har været med til at udvikle. Vi tror nemlig på, at de gode løsninger er dem, vi finder sammen, siger direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen.

Appen er foreløbigt udviklet til borgere med KOL eller diabetes. Den kan på en brugervenlig og sikker måde hjælpe den enkelte borger med at skabe overblik over sine målinger og gøre det lettere for ham eller hende at forstå sin sygdom og handle i forhold til egen sundhed. Samtidig kan sygeplejersker fra kommunens Center for Sundhedsteknologi med aftalte intervaller følge op på målingerne, hvis borgeren ønsker det. Oplevelsen af at mestre egen sygdom og sundhed kan være med til at styrke den enkelte borgers tryghed og livskvalitet og samtidig begrænse behovet for at besøge sygehuset, egen læge eller at få besøg af sundhedspersonale fra kommunen.

Appen kan bruges på udstyr, de fleste allerede har derhjemme i forvejen, f.eks. en mobiltelefon eller en iPad, og er udviklet på en måde, så den også kan tilpasses andre behov, der måtte opstå i de kommende år.

Fakta
Læs mere om appen på:
http://dinsundhed.esbjergkommune.dk/appkol
http://dinsundhed.esbjergkommune.dk/appdiabetes

Vil man som borger høre mere om appen kan man også kontakte Esbjerg Kommunes Center for Sundhedsteknologi på tlf. 76 16 32 77. Telefonen er åben mandag – torsdag kl. 8 – 15 og fredag kl. 8 – 12.

Leave a Reply