Det nye plejehjem Sirius Seniorbo ved Krebsestien i Esbjerg står lige om lidt klar til at blive taget i brug. Stueetagen bliver for alle, som bor i området. Her er plads til masser af aktiviteter. Hvilke aktiviteter der skal være, og hvordan de organiseres, skal tilrettelægges sammen med borgerne. 150 engagerede borgere drøftede for nyligt netop det spørgsmål på tre workshops. Alle, som har lyst, er velkomne til at få en rundvisning på det nye Sirius Seniorbo den 29. og 30 oktober. Rundvisningen kræver tilmelding.Stueetagen i det nye plejehjem Sirius Seniorbo ved Krebsestien i Esbjerg skal være et samlingspunkt for alle, som bor i området. Visualisering: gpp arkitekter.

Plejehjemmet Sirius Seniorbo ved Krebsestien i Esbjerg står fra 1. november 2021 klar til, at beboerne kan flytte ind. Men allerede inden da har 150 engagerede borgere fordelt på tre workshops for nyligt været i gang med at se på, hvordan stueetagen bedst kan bruges. Stueetagen på Sirius Seniorbo er nemlig ikke kun for beboerne på Sirius Seniorbo, den er borgernes. Her er alle, som bor i området, velkomne.

Et levende samlingspunkt

Stueetagen i Sirius Senior skal være et samlingspunkt eller forsamlingshus, hvor både beboerne på plejehjemmet og de øvrige beboere i området har lyst til at komme. Her er blandt andet en cafe, store og små lokaler til aktiviteter og en sal, der kan bruges til træning. Hvilke aktiviteter der skal fylde rammerne ud, er i høj grad op til borgerne og brugerne selv at definere i samarbejde med kommunen.

Sirius Seniorbo er en del af den nye seniorbydel ved Krebsestien, som foruden plejehjemmet med fællesfaciliteter består af private seniorboliger, et lægehus og en sygeplejeklinik.

– Med den nye seniorbydel vil vi gerne tilbyde borgerne trygge rammer i form af ældrevenlige boliger med mulighed for et aktivt liv i fællesskab med andre ældre og med læge og sygeplejefaglig hjælp tæt på. Sirius Seniorbo bliver både som plejehjem og fælles mødested et omdrejningspunkt i bydelen. Jeg glæder mig til, at vi nu snart kan tage huset i brug, og håber, at rigtigt mange vil få glæde af det. Som en del af vores vision om at være længst muligt aktiv i eget liv lægger vi vægt på, at borgerne selv tager ansvar for aktiviteterne i stueetagen i samskabelse med os, siger formand for Sundhed & Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune, Olfert Krog.

Sammen med borgerne

Samskabelse handler om at udvikle velfærdsløsninger ikke for, men sammen med borgerne. Esbjerg Kommune har i forbindelse med den nye seniorbydel og fællesområderne i stueetagen af Sirius Seniorbo valgt at arbejde med en faciliterende samskabelse, hvor kommunen træder tilbage og lader borgerne stå for både planlægning, design og udførelse af aktiviteter. Kommunens rolle er ene og alene faciliterende. Borgerne henvender sig typisk til kommunen med en idé, de har brug for kommunens hjælp til at gennemføre. Kommunens medarbejdere kan derefter komme med f.eks. faglig bistand eller stille lokaler til rådighed til aktiviteter til den idé, borgerne har fået.

Et led heri var de tre nylige workshops, hvor både kommende beboere på plejehjemmet, naboer i området og borgere, som har vist interesse for de kommende, nærliggende private seniorboliger, med stor energi deltog. Her kom mange gode idéer på bordet. På et efterfølgende møde vil de borgere, der har udtrykt interesse for det, arbejde videre med bl.a. udearealer, brug af caféen og indretning og brug af et værksted.

Til at undersøge samskabelsesprocessen har kommunen ansat en ph.d.-studerende fra SDU, som er i gang med at følge arbejdet.

Kom og se Sirius Seniorbo

Alle interesserede er meget velkomne til at kigge forbi og få en rundvisning på det nye Sirius Seniorbo:

Fredag den 29. oktober 2021

Kl. 10.00-10.30

Kl. 10.45-11.15

Kl. 11.30-12.00

Kl. 14.00-14.30

Kl. 14.45-15.15

Kl. 15:30-16.00

Lørdag den 30. oktober 2021

Kl. 10.00-10.30

Kl. 10.45-11.15

Kl. 11.30-12.00

Antallet af pladser på hver rundvisning er begrænset. Tilmeld dig på www.esbjerg.dk/sirius

Foto: Esbjerg Kommune

Leave a Reply