Stor donation fra Johan Hoffmann Fonden sikrer fornyelse af Byparken i Esbjerg

Johan Hoffmann Fonden har overfor Esbjerg Kommune givet tilsagn om at støtte realiseringen af projektet ”Byens bjerg” som i 2019 vandt arkitektkonkurrencen om at revitalisere Byparken i Esbjerg.

Esbjerg Byråd afsatte i første omgang 5 mio. kr. til en kommende realisering, og i forbindelse med dette års budget valgte byrådet at øremærke yderligere 5 mio. kr. til projektet. Nu træder Johan Hoffmann Fonden til med 10 mio. kr., og den generøse fondsdonation sætter skub i realiseringen.

”Nu byder muligheden sig for at realisere et smukt og spændende projekt, som vil styrke forbindelsen mellem havn og by yderligere. Hvor Landgangen har skabt den fysiske forbindelse, skal Byparken i fremtiden være rummet, der forbinder havn og by gennem fælles oplevelser i en fantastisk park. Vi skylder Johan Hoffmann Fonden en stor tak for at kunne se det fantastiske potentiale i at realisere ”Byens bjerg” nu for derigennem at sikre kulturelle oplevelser under åben himmel for fremtidige generationer”, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Det vindende arkitektforslag består af tre hovedgreb omkring Kløften, Skrænten og Plateauet. Kløften vil, som navnet antyder, forstærke kløftvirkningen omkring Hulvejen med indskrænkning af vejen og tættere beplantninger på skråningerne. Skrænten dækker over området ved det nuværende amfiteater. Her skal anlægget udbygges med respekt for de eksisterende gamle bøgetræer og terrænkurvers forløb, og der skal både skabes flere siddepladser og sceneområdet etableres med nye faciliteter. Amfi-området bliver helt centralt i renoveringen af Byparken, mens Plateauet med legepladsen i den østlige del af parken vil afvente yderligere finansiering.

Fonden har betinget, at der i gennemførelsen skabes en fysisk forbindelse mellem Musikhuset Esbjerg og det nye publikumsområde. På den måde kan Musikhuset Esbjerg tænkes ind og huset kan understøtte de udendørs arrangementer til glæde for publikum.

”Vi har i Johan Hoffmann Fondens bestyrelse gennem længere tid sammen med Esbjerg Kommune kigget på Henning Larsens Tegnestues vinderprojekt omkring fornyelsen af Byparken, amfiteateret og omgivelserne hertil. Vi finder projektet særdeles spændende og glæder os til at se, hvordan det kan realiseres. Donationen skal ses som en gave til Esbjergs kulturliv, både de udøvende og tilhørerne. Vi har lagt vægt på, at et nyt amfiteater kommer både professionelle og amatører til gavn. Samtidig er det en god central placering på et historisk sted i byen for både unge og ældre borgere”, siger Johan Hoffmann, bestyrelsesformand i og stifter af Johan Hoffmann Fonden.

Det har netop ligget fonden på sinde at skabe et område, som især byens unge kan få fornøjelse af. Det gælder både via oplevelser henvendt til et yngre publikum og muligheden for at unge scenetalenter kan få fornøjelse af at optræde i de nye flotte omgivelser.

Baggrund for projektet

I 2018 udskrev Esbjerg Kommune en projektkonkurrence om fremtidens Bypark med støtte fra Statens Kunstfond. Flere interessenter deltog i udarbejdelsen af programmet, som de konkurrerende arkitektteams baserede deres forslag på.

Repræsentanter fra Esbjerg Havn, Musikhuset Esbjerg, Esbjerg Kunstmuseum og Esbjerg Byforum delte visionen om, at parken fremover skal gennemsyres af en kreativ og kunstnerisk tilgang med respekt for de eksisterende værdier.

Det vindende team blev anført af Henning Larsen Architects i samarbejde med Topotek1, Ingeniør’ne og billedkunstneren Eva Koch.Kontakter

Borgmester Jesper Frost Rasmussen, mail jesra@esbjerg.dkeller telefon 27 24 18 00. 

Johan Hoffmann Fondens næstformand Henry Heiberg 
mail tilskud@johanhoffmannfonden.dkeller telefon 61 31 40 13.
Billeder

Illustration fra det vindende projektforslaget, som viser udsigten fra Landgangen. Kredit: Esbjerg Kommune

Leave a Reply