Esbjerg-deklarationen stiller krav om et kraftigt forøget tempo i opsætningen af havvind i Europa. Det lægger et stor pres på havnene, som i øjeblikket ikke har kapacitet nok.

Derfor har Esbjerg Havn taget initiativ til et samarbejde mellem de seks mest centrale havne for vind i Nordeuropa. Havnene har i dag givet håndslag på samarbejdet i Hamborg.
Med Esbjerg-deklarationen blev målsætningen for havvind i Europa forøget voldsomt. Tyskland, Danmark, Belgien og Holland har etableret et fælles mål om at levere mindst 65 GW havvind inden 2030, og det lægger pres på de europæiske havne. For der er i øjeblikket ikke havnekapacitet nok til at kunne nå at få sat alle havvindmølleparker op.
Derfor har Esbjerg Havn i Danmark formaliseret et samarbejde med fem af de mest centrale havne for havvind i Nordeuropa, så de kan samarbejde om hurtigst muligt at få løst kapacitetsudfordringerne. I dag har de seks havne givet håndslag på samarbejdet i Hamborg. Havnene er Esbjerg Havn i Danmark, Port Oostende i Belgien, Groningen Seaports/Eemshaven i Holland, Niedersachsen Port/Cuxhaven i Tyskland og Nantes- Saint Nazaire Port i Frankrig og Humber i England.
Det udvidede samarbejde bygger på en eksisterende aftalte, som Esbjerg Havn tidligere har indgået i regi af initiativet Green Port Hull.
”Den aktuelle geopolitiske situation i Europa kræver, at vi får sat endnu mere vind op. Hurtigt.

Esbjerg deklarationen er bevis for, at samarbejde kan bringe os langt. Det samarbejde må vi også få aktiveret havnene i mellem, for der er ikke kapacitet nok. Vi skal styrke vores samarbejde på et operationelt og praktisk plan,” siger Dennis Jul Pedersen, direktør på Esbjerg Havn.
Ifølge Esbjerg Havns direktør gælder det både praktikaliteter og om at sende et signal til markedet om, at havnene er villige til at gøre alt for at accelerere den grønne omstilling med havvind. Og derfor har de øget det direkte samarbejde med andre vind-havne.


”Ambitiøse målsætninger er fremragende. Men vi skal også have nogen til at lytte til os og forstå, at der er grænser for, hvad vi havne kan med den nuværende kapacitet. Vi tror på, at vi ved at dele erfaringer kan øge tempoet, og ved at lægge et samlet pres på politiker kan være med til at finde løsninger på de store kapacitetsproblemer, vi ser ind i,” siger Dennis Jul Pedersen.


Videndeling på tværs af havne
Konkret lægger samarbejdet op til, at repræsentanter fra de fem havne mødes to gange årligt for at diskutere og dele indsigter og viden. For eksempel kan de samarbejde om pladsmangel. Hvis en havn kun har plads til et halvt projekt, har en anden havn måske plads til den anden halvdel. Dermed kan havvindmølleparken blive opført til tiden i stedet for at skulle afvente plads på den enkelte havn.
Det er en metode, Esbjerg Havn allerede har gjort brug af med stor succes med Groningen Seaports/Eemshaven i Holland. En havn, hvorfra 18 havvindmølleparker er udskibet.

PRESSEMEDDELELSE 27. september 2022
”Vi går nu sammen om at finde de bedste løsninger til optimering af havnene i offshore-industrien. Sammen kan vi blive betragtet som seriøse partnere i at nå de europæiske mål,” siger Erik Bartholet, Business manager logistics and offshore wind, Groningen Seaport/Eemshaven.
Tyskland har fastsat en målsætning om 30 GW havvindkapacitet i 2030, 40 GW i 2035 og 70 GW i 2050. Sat sammen med de europæiske fællesmål, er det tydeligt, at indsatsen kræver en fælles og koordineret tilgang, mener Holger Banik, Managing Director hos Niedersachsen Ports GmbH & Co:
”Den grønne omstilling er en enorm udfordring for alle europæiske aktører i offshore-industrien, så en stabil alliance er nøglen til succes. Selvom vi som havne også er i konkurrence med hinanden, så står vi stadig over for de samme udfordringer og har et fælles ansvar for at forme fremtiden. Sammen kan vi også bedre imødekomme de politiske og markedsmæssige krav,” siger Holger Banik.
I Belgien findes allerede 399 havvindmøller i den belgiske del af Nordsøen, og Port Oostende er et vigtigt knudepunkt for både den næste zone, der skal opstilles ved Flanderns vestkyst, og for andre vinderenergiprojekter i Nordsøen. Port Oostendes CEO, Dirk Declecrk, udtaler:
“Dette samarbejde er vigtigt for, at vi som havne forstærker hinanden. Det er meget vigtigt for den grønne omstilling, at vi udveksler viden og erfaringer og deler professionel information til alle interessenter i offshore-industrien, så vi kan skabe en professionel platform.”
Modsat de andre lande har Frankrig først nu opstillet de første havvindmøller.
”Vi er nye i havvindindustrien og er meget stolte over, at vi netop har afsluttet den første havvindmøllepark i Frankrig. Så vi ser frem til at suge viden til os fra de andre havne, men vi kan også bidrage med noget viden, fordi vores fokus er på flydende havvindemølleparker. Vi håber også, at samarbejdet kan være med til at finde løsninger på de flaskehalse, som vi alle står over for,” siger Olivier Tretout, Nantes Saint-Nazaire Port’s CEO.
Green Port Hull leverer på den britiske regerings 50GW offshore vindmål, og Siemens Gamesa fortsætter med at drive væksten ved at fordoble størrelsen af sin offshore vingeproduktionsfacilitet i Hull, efterhånden som verdens største havvindmøllepark Hornsea Two kommer online ud for Englands østkyst.
Det første møde mellem de fem havne vil foregå på Esbjerg Havn senere på året.

Foto: Privat

Leave a Reply