Udviklingsplan på vej for Skibbroen og det maritime Ribe

0
228

Området ved Skibbroen i Ribe skal udvikles som led i en generel områdefornyelse i Ribe. Det besluttede Esbjerg Byråd i 2021. Realiseringen af en samlet udviklingsplan for Skibbroen og det maritime Ribe skal ske inden for en 5-årig periode fra 2021-2026. Arbejdet med udviklingsplanen begynder i løbet af august 2022.

Efter sommerferien begynder arbejdet med en udviklingsplan for Skibbroen og det maritime Ribe. Foto: Esbjerg Kommune.

Når Skibbroen og det maritime Ribe skal udvikles som et led i et program for områdefornyelse i Ribe, er formålet både at bevare de nuværende kulturhistoriske værdier og sikre, at nye fysiske tiltag indordner sig herunder. Det er også formålet at sikre høj arkitektonisk og kulturel kvalitet i Ribes historiske kulturmiljø, som har høj national værdi. Og så er det at skabe sammenhæng og fremdrift i udviklingen af området.

Fælles udviklingsplan


I projektbeskrivelsen i programmet for områdefornyelse er der lagt vægt på, at Ribe Byforum og Lokalråd Ribe Midt i et samarbejde skal være med til at udarbejde en fælles udviklingsplan for området.

– Det skal være en plan, der er realistisk, og som sætter rammerne for udviklingen af Skibbroen og det maritime Ribe, siger formand for Plan & Byudviklingsudvalget, Henning Ravn.

Det bliver ikke en nem opgave. Der skal tages hensyn til omgivelserne og udvises respekt for Ribes historiske kulturmiljø, fredninger, natur- og bevaringshensyn og myndighedsbehandling. Det vil kræve historisk, æstetisk og teknisk forståelse og god dialog mellem projektets parter og områdets interessenter at passe nyt ind i et kulturmiljø med høj national værdi på en sådan måde, at det nuværende bevares.

Udviklingsplanen og implementering af delprojekter for Skibbroen og det maritime Ribe skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Desuden skal der indgås samarbejder med relevante aktører, f.eks. Sydvestjyske Museer.

Arbejdet med udviklingsplanen begynder efter sommerferien i år. Planen forventes klar i løbet af 2023.

Invitation til at være med

– Vi vil gerne invitere alle med interesse i området til at deltage i processen. Her kan alle holdninger, ønsker og forslag til områdets udvikling fremlægges og samles, og statslige bindinger afdækkes, siger Henning Ravn.

Områdefornyelsen i Ribe har en følgegruppe, som løbende informeres om områdefornyelsens udvikling. Både Ribe Byforum og Lokalråd Ribe Midt er med i følgegruppen, og også Det Maritime Ribe er repræsenteret. Følgegruppen er åben for alle interesserede, og man kan tilmelde sig ved at skrive en mail til omf.ribe@esbjerg.dk.

Fakta om Skibbroen og det maritime Ribe
Skibbroen er et centralt og historisk tyngdepunkt i Ribe. Navnet Skibbroen kan dateres tilbage til 1450’erne, og samspillet mellem det bevaringsværdige bymiljø og det omgivende marsklandskab er enestående set med nationale øjne. Området opstod som en åhavn i 700-tallet og dannede grundlaget for, at Ribe udviklede sig til en vigtig handelsby og senere bispesæde.

Efter sommerferien begynder arbejdet med en udviklingsplan for Skibbroen og det maritime Ribe.

Foto: Esbjerg Kommune.

Dokumenter Se Program for områdefornyelse i Ribe.pdf

Leave a Reply