Boreprøver skal kortlægge, hvordan der kan laves en parkeringskælder under Museumspladsen.

Bilister må undvære et større antal parkeringspladser på Museumspladsen i Nørregade i nogle uger. Arbejdet starter 1. august og forventes afsluttet 19. august. Pladserne omdannes midlertidigt til et prøveudtagningssted, hvor der kan laves undersøgelser af jordbunden. De såkaldte geotekniske undersøgelser udføres for Esbjerg Kommune som boreprøver, der skal afdække forholdene under den asfalterede plads. Hvilke pladser der afspærres, vil fremgå af skiltning på stedet.

”Det er lidt af en milesten, vi nu runder. Endelig bliver det tydeligt, at der kommer til at ske noget med Museumspladsen. Efter prøvetagningen er slut, bliver parkeringspladserne igen tilgængelige for bilisterne”, siger Henning Ravn, formand for Plan & Byudviklingsudvalget.

Resultaterne skal indgå i den videre planlægning af en offentlig parkeringsplads, der modsat i dag vil muliggøre underjordisk parkering. Udover at fjerne de mange parkerede biler fra bybilledet vil parkeringskælderen muliggøre udviklingen af attraktive boliger på Museumspladsen.

Allerede i budgetaftalen fra 2020 blev forligspartierne enige om at reservere et beløb på i alt 50 mio. kr. til opførelsen af en kommende parkeringskælder i Esbjerg Midtby i 2023. I samme omgang pointerede partierne, at ladestandere skulle prioriteres i etableringen af en ny parkeringskælder, hvilket klinger godt med kommunens ambition om at være CO2-neutral i 2030.

”Sidenhen har vi også fået en plan for at sikre, at ladeinfrastrukturen er på forkant med udviklingen. Her er tendensen klar. Vi skal etablere ladepunkter centralt i vores byer, herunder Esbjerg, for at imødekomme behovet. Etableringen af nye parkeringspladser skal selvfølgelig afspejle de bestræbelser”, understreger Henning Ravn.

I 2020 vandt Vandkunsten parallelkonkurrencen, der handlede om at komme med et bud på en helhedsplan om transformationen af banegårdsområdet, Norgesgade og Museumspladsen. Vinderprojektet fik dengang ros for at have planlagt en integreret parkeringsløsning under jorden koblet med attraktive boliger.

Vandkunstens projekt er tilpasset nabobebyggelserne og omfatter også en fornyelse og udvidelse af parken. Det er planen at lave underjordisk parkering svarende til det nuværende antal pladser plus de pladser, der er nødvendige for det kommende boligprojekt.

Leave a Reply