UDSTILLING: De Rodløse – vi der er tilbage

De Rodløse – vi der er tilbage, er navnet på en fotoudstilling af Helga Theilgaard, som kan ses på Tobakken i Esbjerg fra torsdag den 24. marts kl. 16.00. En udstilling, der råt og autentisk viser portrætter af hjemløse forstørret til 2 x 1½ meter, og som sætter fokus på det korte liv og overdødeligheden blandt hjemløse i Danmark – og ikke mindst sætter hjemløshed til debat.

 

I begyndelsen af vinteren 2008 gik fotograf Helga Theilgaard igennem Københavns gader og parker, opsøgte herberger, varmestuer og forsorgshjem for at lede efter de mennesker, hun ville fotografere blandt de hjemløse. Nu tretten år efter er Helga Theilgaard tilbage på Kongens Nytorv med 36 portrætter, en udendørs fotoudstilling og en bog, der fortæller historien om mennesker med et liv på kanten af samfundet.

 

Hvad er der sket, siden de første portrætter i 2008?

Ifølge Statens Institut for Folkesundhed dør socialt udsatte mennesker i gennemsnit 19 år før den resterende del af befolkningen. Desværre afspejler den samme tendens sig i Helgas opfølgende arbejde.

 

Ud af de tredive hjemløse, der blev fotograferet lever tretten ikke længere. Fire er for syge til at deltage lige nu. Seks personer har det ikke været muligt at opstøve. Syv personer fandt Helga Theilgaard frem til og har portrætteret igen. Det har været rørende og tankevækkende møder. 

 

Nogle er kommet videre i livet. Andre er stadig det samme sted, men årene har sat yderligere præg i deres nedslidte kroppe med markante spor i deres ansigter, manglende tænder, indfalden hud og tydelige ar. 

 

Give de hjemløse en stemme

For Helga Theilgaard har det været en gribende oplevelse at finde frem til de mennesker, der er tilbage.

 

”Jeg vil give de hjemløse en stemme og et ansigt, fortælle deres historier og vise at de er mennesker med drømme, længsler og håb – lige som du og jeg. De har krav på at blive set og taget alvorligt – og ikke blot forsvinde som et tal i statistikken”, siger Helga Theilgaard. 

 

At opsøge de hjemløse var et forsøg på at nærme sig en virkelighed, som Helga helst ikke ville vide af, men som hun alligevel var tiltrukket af, og hvis historier er vigtige at få fortalt. Det blev til møder med mennesker, som var på kanten af livet. Mennesker, som var rørende, rå, excentriske, hårde, kærlige og skrøbelige. Mennesker som hun på forskellig vis har fulgt siden.

 

”Med udstillingen vil jeg gerne give en forståelse af hjemløshed og være med til at bryde tabuet og den stigmatisering som socialt udsatte mennesker oplever”, siger fotograf Helga Theilgaard.  

Der er fernisering på Tobakken fredag den 24. marts 2022 kl 16.00-18.00

Udover udstillingen udkommer portrætterne også som fotobog på Forlaget Book Lab. Bogen kan købes hos landets boghandlere på www.booklab.dk og ved ferniseringen.

 

Fotograf Helga Theilgaard

 

Fakta

Den danske hjemløshedsdefinition

Som hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat.

 

Fakta om hjemløse og socialt udsatte mennesker
Ifølge Statens Institut for Folkesundhed viser tal fra 2015, at socialt udsatte mænd dør i gennemsnit 19 år før mænd i den øvrige befolkning. Socialt udsatte kvinder dør i gennemsnit 17 år før kvinder i den øvrige befolkning. 

De seneste tal vi har fra VIVE er fra rapporten Hjemløshed i Danmark 2019. (Nye tal forventes at komme sommer 2022). Rapporten viser at der i 2019 var registreret 6431 hjemløse i Danmark

·       77 pct. af de hjemløse er mænd

·       32 pct. af de hjemløse er i dag under 30 år, og 61 pct. er i alderen 35 – 50 år

·       Oftest har de hjemløse misbrugsproblemer (66 pct.) og/eller en psykisk sygdom (59 pct.)

·       17 pct. af de hjemløse er unge mennesker i alderen 18-24 år. Kvinderne nævner psykisk sygdom som den hyppigste årsag (44 pct.) til at de er hjemløse. Mænd nævner (42 pct.) stofmisbrug. 

·       82 pct. har dansk baggrund. De resterende 18 pct. af de hjemløse har forskellige nationaliteter.

 

Mere info i pjecen fra 2020 Udsathed giver dårligt helbred fra Rådet for Socialt Udsatte som tager afsæt i undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed: Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark 2017

 

Om Værket ’De Rodløse – vi der er tilbage’

De Rodløse – vi der er tilbage’, sætter ansigt på hjemløsheden og fokus på det korte liv blandt hjemløse i Danmark som en socialfotografisk dokumentation. Et værk, der sætter mange ting – herunder velfærdssamfundet og dets udsatte i et debatskabende lys. 

 

Fotografisk består værket af 36 portrætter af hjemløse. Det er en kombination af de tidligere portrætter, Helga Theilgaard fotograferede for tretten år siden til ’De Rodløse’, sammenstillet med nye portrætter af de hjemløse, der lever endnu og opløste portrætter af dem, der er døde. 

 

Portrætterne af de, der er døde, er blevet til ved, at de originale negativer har været gravet ned i jorden i flere måneder og er efterfølgende yderligere opløst med en kemisk proces. De forandrede negativer er herefter blevet indscannet og forstørret. I de nye portrætter er der opstået betydningsbærende spor over tid i fraværet og opløsningen af deres ansigter og kroppe. 

 

Et kunstnerisk greb der afspejler livets forgængelighed og det alt for korte liv, de hjemløse har levet. Et sidste farvel, der viser – og bevidner, at det er mennesker, der har levet et liv.

 

Værket består af en udstilling og en bog, der fortsætter på landsdækkende turné

Udstillingen åbnede i København på Kgs. Nytorv 4. marts og den landssækkende turné begynder i Esbjerg (24. marts-28. april), Aarhus (29. april – 24. maj), Holstebro (25. maj – 30. juni) Aalborg (01. juli – 27. juli), Odense (28. juli – 08. sept.) og Forsorgsmuseet i Svendborg (09. september – fremadrettet).

 

 

Om Helga Theilgaard

For Helga Theilgaard begyndte karrieren som fotograf umiddelbart efter studentereksamen fra Skive Gymnasium i 1995, da hun rejste et par år til Paris og assisterede flere internationale fotografer. Hun blev optaget på Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft og fik derefter en læreplads hos en af landets bedste af slagsen, Rigmor Mydtskov, der var Fotograf for Hendes Majestæt Dronningen og efterfølgende på Danmarks Fotografiske Billedkunstskole Fatamorgana. Helga Theilgaard er i dag bosat i København.

Leave a Reply