Sydvestjysk Sygehus er glade for at samarbejde med frivillige organisationer, som bidrager med viden og støtte til patienterne. Fra 2022 har sygehuset indgået i et nyt samarbejde med Hjerteforeningen, som bygger på peer-to-peer støtte.

Foto: Sydvestjysk Sygehus, Samarbejdsaftalen underskrives.

Sydvestjysk Sygehus og Hjerteforeningen har indgået et samarbejde, hvor man tilbyder støtte til patienter i den akutte fase og i hverdagslivet efterfølgende. Målet er at give patienter med kronisk sygdom bedre betingelser for at leve et godt liv. 


’Det nye samarbejde giver os mulighed for at yde endnu mere støtte til de patienter, som står i den svære situation at have fået en kronisk sygdom – og hjælpe dem og deres pårørende i forhold til, hvordan de får hverdagen til at fungere med en kronisk sygdom,’ fortæller Charlotte Mose Hansen, sygeplejefaglig direktør på Sydvestjysk Sygehus. 

 

Peer-to-peer
Patientstøtte foregår efter princippet om peer-to-peer, hvor patienterne mødes med frivillige fra Hjerteforeningen, der har været igennem et lignende forløb. Dermed kan patientstøtterne bruge egne erfaringer til at støtte og give råd.


’Hjerteforeningen er meget glade for vores nye samarbejde med Sydvestjysk Sygehus. Vores patientstøtter vil fremover give alle indlagte hjertepatienter og deres pårørende mulighed for personlig samtale med udgangspunkt i deres behov. Patientstøtter har selv erfaring med at været indlagt, og det at komme hjem og genoptage hverdagen igen, fortæller Kirsten Magaard Madsen, konsulent i Hjerteforeningen’.


Det nye samarbejde blev i starten af februar markeret på Sydvestjysk Sygehus, hvor Hjerteforeningen kom forbi til kage og fejring.

Fakta:

Sydvestjysk Sygehus arbejder kontinuertligt med at styrke samarbejdet med frivillige og civilsamfundet

Det er en del af arbejde med Regions Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab. 

Kunne du været interesseret i at blive patientstøtte på Sydvestjysk Sygehus, kan du kontakte Hjerteforeningens konsulent Kirsten Magaard Madsen på tlf. 61 42 02 69 eller mail kmagaard@hjerteforeningen.dk .

Leave a Reply