Fra et smalt rektorat med en rektor og en prorektor ændrer UC SYD nu organisationen. UC SYD vil fremover blive ledet af en direktion, der består af rektor og tre direktører.

Anette Nicolaisen.jpg

Anette Nicolaisen, direktør for Samfund & sundhed.

De tre nye direktører er Morten Kallestrup, direktør for Pædagogik og skole, Anette Nicolaisen, direktør for Samfund & sundhed, og Stine Bilstrup Rask, direktør for Ressourcer.

To kendte ansigter og et nyt
To af de nye direktører er kendte ansigter i UC SYD. Anette Nicolaisen som chef for Institut for samfund og kommunikation siden 2015, og Stine Bilstrup Rask som chef for Studieadministration og HR siden 2016.

Stine Bilstrup Rask.jpg

Stine Bilstrup Rask, direktør for Ressourcer.

Den nye direktør for Pædagogik og skole – Morten Kallestrup – kommer fra SDU, hvor han siden 2016 har været viceinstitutleder på Institut for Statskundskab. Han er cand.scient.adm. i samfundsvidenskab og har en ph.d. i offentlig politik og forvaltning – både kandidat og ph.d. er fra Aalborg Universitet.

Morten Kallestrup.jpg

Morten Kallestrup, direktør for Pædagogik og skole.

Samarbejde på tværs
– Vi har ansat et stærkt hold, der vil have fokus på hele organisationen, udviklingen mod et nyt UC SYD, og på, at vores nye Strategi 2025 – med hoved, hånd og hjerte – bliver integreret i den nye organisering, siger rektor Alexander von Oettingen. Han fortsætter:

– Holdet skal være med til at skabe sammenhæng på tværs af hele organisationen og etablere nye måder at samarbejde om aktiviteter på vores grunduddannelser, på forskningsområdet og på efter- og videreuddannelserne.

Men det nye hold skal også skabe en tydeligere ekstern profil og sammen med regionens øvrige uddannelsesinstitutioner, kommuner, den private sektor og professionshøjskolesektoren være med til at udvikle og styrke landsdelens uddannelsesmuligheder, så Sydjylland på trods af færre potentielle studerende de kommende år også i fremtiden har professionelle pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere.

– Og det er netop vigtige brikker i UC SYDs nye Strategi 2025, forklarer Alexander von Oettingen.

– Det nye hold skal både arbejde for, at UC SYD kan bidrage endnu mere til at udvikle vores område, Syd- og Sønderjylland, og arbejde for at styrke kvaliteten i vores uddannelser, fordi kravene stiger og professionerne er under konstant udvikling.

– Men vi vil også bidrage til en grønnere fremtid – bl.a. ved at skabe uddannelsesindhold, hvor bæredygtighed spiller en stor rolle. Det er alt sammen ting, jeg glæder mig til at tage fat på i samarbejde med det nye hold og de øvrige ledere, chefer og medarbejdere i UC SYD.

De tre direktører begynder i deres nye stillinger 1. november.

Foto: UC SYD – SDU

Leave a Reply