Det spørgsmål forsøger Esbjerg Kommune at svare på, når alle lokalråd inviteres til seminar om de to begreber i trafikken. Formålet er at styrke dialogen omkring trafikforbedringerne lokalt.

Foto: Yesbjerg/Adobe

Man kan ikke sætte lighedstegn mellem begreberne tryghed og sikkerhed, når det drejer sig som trafikken. Klarhed omkring begrebsforståelsen skal give en bedre dialog med lokalrådene omkring trafikale forbedringsmuligheder. Derfor inviterer Esbjerg Kommune alle lokalrådene til et seminar den 23. januar 2019 på Tobakken. Formålet er at klæde medlemmerne af lokalrådene bedre på til debatten om tryghed og sikkerhed i trafikken.

I løbet af aftenen vil seniorforsker Mette Møller fra DTU ridse forskellen på tryghed og sikkerhed op og hvordan de to begreber påvirker fremkommeligheden i trafikken. Nogle tiltag øger begge dele, andre kun sikkerheden, mens andre igen forbedrer fremkommeligheden mere end trafiksikkerheden eller den oplevede tryghed.

Formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen ser frem til at deltage i arrangementet.”I udvalget sætter vi stor pris på den gode dialog med lokalrådene. Der kommer mange trafikale ønsker ind, og vi vil gerne styrke den konstruktive dialog via dette seminar”, siger Søren Heide Lambertsen.

Lokalt tages der godt imod det nye initiativ, som formand for Guldager Lokalråd Jørn Gade ser positivt på.”I Guldager Lokalråd ser vi frem til en dialog om trafiksikkerhed i Esbjerg Kommune, da det er et meget vigtigt fokuspunkt, der optager borgerne i Guldager meget”, siger Jørn Gade.

Fakta
Vejdirektoratet definerer de to begreber på følgende måde:

Trafiksikkerhed
Trafiksikkerhed er et udtryk for den sikkerhed, der er forbundet ved at bevæge sig på veje, fortove og cykelstier. Trafiksikkerhed kan opgøres og vurderes objektivt, og udgangspunktet vil altid være antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikulykker.

Tryghed
Tryghed i trafikken er en subjektiv følelse, der beskriver trafikanters oplevelse af sikkerhed i trafikken. Den kan opleves forskelligt af børn i forhold til voksne og ældre trafikanter, og den kan også opleves forskelligt af bilister i forhold til cyklister og fodgængere. Tryghed eller utryghed opstår, når trafikanterne færdes på vejene og møder andre trafikanter. Oplevelsen af tryghed kan påvirke trafikanternes valg af transportmiddel og ruter.

Leave a Reply