Spektrum Parken bliver Østerbyens midtpunkt

Med et bidrag på 4,8 mio. kr. fra fonde er finansieringen af Spektrum Parkens første etape nu i mål. Ambitionen er at samle Østerbyen, og borgerne kan glæde sig til etableringen af et attraktivt udeområde, som byder på nye aktiviteter, natur og fællesskab især for børn og unge.

Foto: Esbjerg Kommune

I forbindelse med udviklingen af planerne for Spektrum Parken blev der sat forskellige initiativer i værk i området – blandt andet Øen, som blev et populært ”hænge ud-miljø” på tværs af generationerne.

Spektrum Parken bliver Østerbyens stolthed og midtpunkt, og området, som før har delt bydelen, bliver nu det, der samler den. Sådan lyder visionen, som en række fonde har valgt at bakke op om, så finansieringen af den første del af det ambitiøse projekt nu er på plads. 2 mio. kr. kommer fra Lauritzen Fonden, lige som ni lokale fonde er gået sammen om et bidrag på 2,8 mio. kr., og Esbjerg Kommune giver selv 4,4 mio. kr.

Det betyder, at der samlet er 9,2 mio. kr. til at realisere første etape af Spektrum Parken, som i sin helhed dækker 264.000 kvadratmeter og kommer til at ligge i byens grønne ring. Spektrum Parken er delt ind i fire områder – Frikvarteret, Eventyrskoven, Sanseengen og Paradissøerne, og i den første etape bliver Frikvarteret etableret.

Leg, oplevelser og fællesskab
Frikvarteret er særlig målrettet børn og unge, og konkret bliver boldbanerne og skolegården på Præstegårdsskolen Urban bundet tættere sammen. Søndervangen lukkes for trafik, så den kan danne rammen om fælles aktiviteter og oplevelser. Samtidig bliver området mere åbent for at øge trygheden og synligheden.

”I Esbjerg Kommune har vi sammen med fonde og samarbejdspartnere mange indsatser i gang, som hver især og sammen skaber et kulturelt løft i selve Østerbyen og på tværs af bydelene, fordi Spektrum Parken bliver et oplagt og attraktivt samlingspunkt både for lokalområdet og hele Esbjerg. Her får vi et kulturelt og aktivt uderum med et væld af muligheder for leg, oplevelser og fællesskab, hvor foreninger, institutioner, familier og ikke mindst børn og unge kan mødes”, siger formanden for Kultur & Fritidsudvalget, May-Britt Andrea Andersen.

Aktiverer bynær natur
Også i Teknik & Byggeudvalget ser formanden, Søren Heide Lambertsen, frem til at følge etableringen af Spektrum Parken.

”Spektrum Parken er et spændende projekt, der bakker op om den positive udvikling af Østerbyen. Selv om Esbjerg er en stor by, er vi så heldige at være omkranset af en grøn ring af bynær natur, og den er Spektrum Parken med til at aktivere og gøre mere åben og tilgængelig for borgerne. Det, er jeg sikker på, bliver en gevinst for Østerbyen”, siger Søren Heide Lambertsen.

Klar i 2022
Med finansieringen på plads er det næste skridt nu at sende projektet i udbud, mens Esbjerg Kommune i sommeren 2021 forventer at kunne gå i gang med den konkrete etablering. Det betyder, at borgerne kan glæde sig til at tage de nye faciliteter i Frikvarteret i brug i løbet af 2022.

Spektrum Parken etableres i fire etaper, og i årets budgetforlig var der politisk enighed om at arbejde videre med udviklingen af Den Grønne Ring og Spektrum Parken. Derfor vil finansieringen af de næste faser blive draget ind i budgetforhandlingerne i de kommende år.

Bidragsydere til Spektrum Parken
Esbjerg Kommune har sammen med følgende fonde bidraget til projektet:
Esbjerg Kommune 4,4 mio. kr.
Lauritzen Fonden 2,0 mio. kr.
Johan Hoffmann Fonden 800.000 kr.
Claus Sørensens Fond 800.000 kr.
ObbekjerFonden 250.000 kr.
Lida og Oskar Nielsens Fond 200.000 kr.
Blue Water Fonden 200.000 kr.
Henning G. Kruses Fond 200.000 kr.
Alice og Tage Sørensens Fond 150.000 kr.
Esbjerg Fonden 150.000 kr.
Esbjerg Ugeavis Fond 50.000 kr.

I forbindelse med udviklingen af planerne for Spektrum Parken blev der sat forskellige initiativer i værk i området – blandt andet Øen, som blev et populært ”hænge ud-miljø” på tværs af generationerne.


http://www.esbjerg.dk

Leave a Reply