Nationalpark Vadehavet og TotalEnergies i Esbjerg indgår partnerskab om at beskytte biodiversitet og kulturarv

0
451


Kernen i partnerskabet er et fælles ønske om at beskytte et af de vigtigste naturområder i Nordvesteuropa. Fra denne måned kan man se medarbejdere fra TotalEnergies arbejde rundt omkring i nationalparken.

Foto: Presse


Ynglesæsonen for fuglene i Vadehavet er netop begyndt, men i år bliver fuglelivet fulgt tættere end normalt fra TotalEnergies’ kontorer på havnefronten i Esbjerg. For multienergiselskabet, med betydelige aktiviteter i den danske Nordsø, og Nationalpark Vadehavet er gået sammen om at beskytte dyrelivet i området, som er på UNESCO’s verdensarvsliste.
Dette forår kan TotalEnergies’ medarbejdere bruge op til tre arbejdsdage på at hjælpe nationalparken med opgaver såsom at sætte hegn op omkring yngleområderne for fugle, der yngler på strandene, overvåge de indhegnede områder og fjerne hegnet, når sæsonen er ovre, og ungerne er fløjet fra reden.
Begge aktører ser et lovende partnerskab, som i fremtiden kan udvikle sig og bane vejen for mere offentlig- privat samarbejde inden for biodiversitet.
”Samarbejde om bæredygtig udvikling er centralt for både Nationalpark Vadehavets og partnerskabsprogrammets fremtid. Vi er glade for at kunne byde TotalEnergies velkommen som lokal partner, der som en af verdens førende energileverandører er fuldt forpligtet til FN’s verdensmål”, siger Janne Liburd, der er formand for nationalparkens bestyrelse, og fortsætter:


”Jeg er imponeret over TotalEnergies’ globale biodiversitetsstrategi: Her anerkendes vigtigheden af verdens beskyttede områder, og selskabet har forpligtet sig til ikke at udføre efterforskning eller udvinding af olie og gas på steder som er på UNESCO’s verdensarvsliste. I områder under IUCN (nationalparker m.v.) forpligter selskabet sig til at have en nettopositiv indvirkning på biodiversiteten. Gennem det nye partnerskab bringes kompetencer og ressourcer i spil i et omfang, som vi ikke har oplevet før. Det er ydermere vores ambition sammen at bidrage til menneskers trivsel gennem aktiviteter i naturen. Vi ser frem til at udforske vores fælles styrker til fordel for biodiversitet og lokalsamfund.”


For TotalEnergies passer partnerskabet godt ind i ambitionen om at beskytte og opretholde arv og biodiversitet samt arbejdet med at understøtte flere af FN’s verdensmål, f.eks. Verdensmål 13 (Klimaindsats), verdensmål 14 (Livet i havet), verdensmål 15 (Livet på land) og verdensmål 17 (Partnerskaber for handling).


“Fra vores base her I Esbjerg bor vi tæt på nationalparken og kan nyde de unikke landskaber og dyrelivet. Derfor er Nationalpark Vadehavet en oplagt partner for os, da vi deler ambitionen om at beskytte biodiversiteten,” siger Eric Delattre, administrerende direktør for TotalEnergies danske aktiviteter i Nordsøen og fortsætter: ”For mig er det her blot starten, og jeg håber, at vi kan udvide vores støtte i de kommende år – både økonomisk, med vores medarbejdere gennem medborgerskab, og frivillige initiativer samt ved at trække på vores specialiserede viden og kompetencer indenfor marinebiologi og miljøpåvirkning”.

Fakta
 • Nationalpark Vadehavet indgår partnerskaber med lokale virksomheder, institutioner og aktører i vadehavsområdet. Det er en del af arbejdet med at skabe en lokal forankret og vedvarende udvikling af nationalparkens naturmæssige og kulturelle værdier – til fordel for både partnerne og Nationalpark Vadehavet.
 • TotalEnergies blev en officiel partner med Nationalpark Vadehavet i september 2022. Nu vil medarbejderne fra TotalEnergies Esbjerg begynde en række projekter for at understøtte dyrelivet i nationalparken.
 • Lige nu er der projekter i gang på Rømø, Fanø og Blåvand, hvor TotalEnergies’ medarbejdere frivilligt sætter beskyttende hegn op i yngleområder for fuglene, overvåger de indhegnede områder og fjerner hegnet, når ynglesæsonen er overstået. Et af de næste projekter, som partnerne kigger på at igangsætte, er at etablere beskyttelseszoner for fiskeyngel i Esbjerg havn.
  Om Vadehavet
  Vadehavet er et af de vigtigste tidevandsområder i verden. Vadehavet er anerkendt som verdensarv på UNESCOs verdensarvsliste, og klassificeret under IUCN (kategori II). Vadehavet strækker sig fra Skallingen i Danmark, gennem det nordvestlige Tyskland og hele vejen til Den Helder i Holland. For mange vandfuglearter er Vadehavet det vigtigste fourageringsområde under træk- og overvintringstiden i Europa. Hvert år flyver mere end 10 millioner vandfugle gennem Vadehavet langs den østatlantiske trækrute.
  Om TotalEnergies
  TotalEnergies er et af de største energiselskaber i verden med mere end 100.000 medarbejdere på verdensplan og aktiviteter inden for olie, gas, sol, vind, biobrændstoffer, hydrogen og CO2-lagring.
  I Danmark er TotalEnergies den ledende olie- og gasvirksomhed, som beskæftiger en divers og international medarbejdergruppe på 1.200 mennesker. Vi er ansvarlige for 86% af olieproduktionen, og 89% af naturgasproduktionen I Danmark, og er lige nu i gang med at udvikle et af de ledende CO2- lagringsprojekter i Danmark, som forventes at lagre millioner af tons CO2 i Nordsøen. TotalEnergies’ aktiviteter i Danmark går over et halvt århundrede tilbage og repræsenterer et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse. Ud over vores olie- og gasaktiviteter, arbejder TotalEnergies på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for havvind, solenergi og andre vedvarende energikilder.

Leave a Reply