Læserbrev: Svend Åge om Me Too

Det er mod strømmen hvis man ikke betingelsesløs deler synspunkter med Me Too- bevægelsen.

Jeg mener sager med direkte alvorlige overgreb skal anmeldes og prøves ved domstolene, og ikke af folkedomstolen. Sager der ikke kan bære en afgørelse ved domstolene, her skal kulturen ændres, gennem retningslinjer.

Kultur, der ikke har strafferetslige aspekter, skal ændres over tid, henkogte sager uden forældelsesfrist, skal ikke med tilbagevirkende kraft, uden om de demokratiske retsprincipper, dømmes af folkedomstolen.

Der har gennem tiderne løbende været gode fornuftige kulturændringer, eksempelvis, at der ikke drikkes spiritus på arbejdspladserne, og ud over det retslige, moralsk ikke er i orden, at køre i spirituspåvirket tilstand- Måske kan en kraftig reduktion af spiritusindtagelsen gavne på steder hvor kulturen skal ændres .
Det er udelukkende mænd der bliver udstillet som skyldige, selv om det også kan forekomme krænkere på den kvindelige banehalvdel, og deres brug af seksualitet, hvor magtfulde er attraktive til at opnå fordele, også kan forekomme.       

I øvrigt vil jeg godt røbe, at jeg er en meget stor beundrer af kvinder, som både er smukke loyale, dygtige, med meget andet, og ikke mindst i spillet med forskelligheden.


Med venlig hilsen
Svend Åge Kjærsgaard Møller
Grønlandsparken 30 A
6715 Esbjerg N.

Facebook kommentarer

Leave a Reply