Personalemangel på social- og sundhedsområdet kan afhjælpes gennem kompetenceudvikling. Det viser erfaringer fra Esbjerg Kommune.

Foto: Yesbjerg/Adobe

Velfærden kommer under pres, hvis der ikke gøres noget ved manglen på ansatte på sundheds- og ældreområdet. Det slår kommunernes interesse- og medlemsorganisation, KL, fast i forbindelse med en ny handlingsplan for øget rekruttering i kommunerne af hænder til ældre- og sundhedssektoren. En af anbefalingerne fra KL er, at kommunerne skal arbejde med at få flere deltidsansatte til at gå op i arbejdstid, og det er noget, som Esbjerg Kommune allerede har rigtigt gode erfaringer med.

Ved at spørge medarbejdere, om de kunne have lyst til at gå op i tid, og ikke mindst gennem tilbud om kompetenceudvikling er det indtil videre lykkedes Esbjerg Kommune at få 109 deltidsansatte social- og sundhedsmedarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen permanent op i tid.

Flere hænder og bedre uddannet arbejdskraft

– I Esbjerg Kommune tager vi rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet alvorligt. Vi vil også i fremtiden kunne tilbyde borgere den hjælp, støtte og pleje, de har behov for. Derfor har vi målrettet arbejdet på at få flere medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet til at gå op i tid, blandt andet ved at tilbyde de ansatte mulighed for at gå op i tid og samtidig deltage i faglig relevant efteruddannelse, siger direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen.

Brug tre timer på efteruddannelse uden for din normale arbejdstid, og få samtidig løn for den tid, du går i skole. Sådan lyder tilbuddet, som foreløbigt over 150 medarbejdere har taget imod. Efteruddannelsen foregår i AMU-regi på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Indholdet er tilpasset den enkelte medarbejders behov for kompetenceudvikling f.eks. inden for demens, farmakologi, medicinhåndtering og tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. Efteruddannelsen er udgiftsneutral for kommunen, idet medarbejdernes løn i de timer, hvor de deltager i uddannelse, betales af midler fra godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU).

Når efteruddannelsen er slut, er mange medarbejdere blevet så vante til det højere timetal, at de er parate til at gå permanent op i tid. Dermed sikres både flere hænder og endnu mere veluddannet personale på sundheds- og ældreområdet.

Leave a Reply