Yesbjerg har fået muligheden for at få Happy® Xmas Trees til Esbjerg

Happy Esbjerg mangler dog p.t. sponsorer til at virkeliggøre Esbjergs deltagelse i Happy® Xmas Trees , et bæredygtigt, CO2 neutraliserende og hjerteligt projekt, der gennem en kæmpe kulturevent skaber penge til at plante træer i Mali. Happy Esbjerg mangler virksomheder, der vil støtte én eller flere af Esbjergs skoler i projektet.
Skal Happy Esbjerg CO2 neutralisere firmaets julefrokost?

Målet med Happy

Målet med Happy® Xmas Trees i Mali er at sikre et bedre
livsgrundlag for lokalbefolkningen og mindske trangen til
at flygte fra følgerne af global opvarmning.

Siden 2011 har Happy® Xmas Trees plantet 120.000 jatrophatræer svarende til 240 fodboldbaner.
I 2019 er ambitionen at få plantet endnu flere træer.

Happy 2019 er også for skolerne

Esbjerg Kommune vil have de 17 verdensmål på skemaet.

Hvor mange træer kan vi sammen plante?

Der plantes træer i Mali

Happy er også for børnene

Vores børn kender til klimaproblematikken og til debatten om vores
fælles ansvar og FN’s 17 verdensmål.
Happy® Xmas Trees er derfor også et projekt for børn. Projektet
giver nemlig elever og lærere mulighed for at være
kreative og bidrage i det offentlige byrum og til indfrielsen
af de 17 verdensmål.

Happy undervisning for de helt små

Happy® Xmas Trees har videreudviklet skolekonceptet
og i samarbejde med BUF gjort det muligt at endnu flere
skoler kan deltage og have fokus på hver deres af FN’s 17
verdensmål og være sammen om at gøre en forskel.
For hver skole der deltager i projektet, planter vi 1.000
jatrophatræer i Vestafrika.

Fotos: Happy Xmas Trees

Leave a Reply