Hvor godt kender du de 17 verdensmål?

0
1355
Læs om hvordan projektet Happy Esbjerg støtter

FN’s 17 verdensmål

 1. Afskaffe alle former for fattigdom i verden.
 2. Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt
  fremme bæredygtig landbrug.
 3. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
 4. Sikre alle lige adgang til kvalitets-uddannelser og fremme alles
  mulighed for livslang læring.
 5. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers
  rettigheder og muligheder.
 6. Sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle
 7. Sikre, at alle har adgang til pålidelig bæredygtig og moderne
  energi, til en overkommelig pris.
 8. Fremme vedvarende inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst,
  fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.
 9. Bygge robust infrastruktur fremme inklusiv og bæredygtig
  industrialisering og understøtte innovation.
 10. Reducere ulighed i og mellem lande.
 11. Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre,
  robuste og bæredygtige.
 12. Sikre bæredygtig forbrug og produktionsformer.
 13. Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres
  konsekvenser.
  14. Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres
  ressourcer.
  15. Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på
  land, og fremme bæredygtig skovbrug. Bekæmpe ørkendannelse,
  standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.
  16. Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til
  retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende
  institutioner på alle niveauer.
  17. Revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og
  styrke midlerne til at nå målene.
Foto: Happy Xmas Trees

Leave a Reply