Fund fra Fanøs oldtid

0
485
Profilen i kystskrænten med indridsede koter. Overinspektør Morten Søvsø udpeger et lag, som antagelig er en landskabsoverflade fra jernalderen. 
Foto: Sydvestjyske Museer.

I slutningen af april henvendte en borger fra Fanø sig til museet om et fund af keramik på nordspidsen af Halen, ”som så gammelt ud”.

Efter at have fået skårene ind til museet og undersøgt dem nærmere, var der ikke tvivl om, at de var fra jernalderen og oprindelig kom fra flere forskellige kar, hvoraf i hvert fald ét syntes at være fra århundrederne før Kristi Fødsel – den periode, som i den arkæologiske kronologi kaldes “yngre førromersk jernalder”.

Leave a Reply