Verdens reneste sandstrand

Esbjerg Havn stiller sit indsamlingssystem til havaffald og viden om bæredygtighed til rådighed for de frivillige affaldssamlere på Fanø. Om kort tid åbner udstilling om emnet i Det Gule Palæ på havnen.

I snart fem år har lokalbefolkning, strandgæster og sommerhusejere dagligt samlet affald på Fanøs strande, så de samlet 16 kilometer sandstrand kan virke indbydende og bevare sin høje internationale standard. Frivillige har sorteret dele af affaldet, men hovedparten af de indsamlede mængder er af Fanø Kommune blevet kørt til forbrænding på fastlandet.

Støtteforeningen til Ren Strand Fanø har nu indgået et samarbejde med Esbjerg Havn om bæredygtig affaldssortering og genanvendelse af så høj en andel som muligt. Havnen modtager årligt 1.000 tons affald årligt fra skibe, der anløber havnen, og har udviklet nye affaldscontainere, der er fraktionsopdelt efter den internationale konvention, Marpol. 

Dette indsamlingssystem vil nu blive stillet til rådighed for græsrodsbevægelsen på Fanø. Esbjerg Havn vil etablere et modtageanlæg på øen, hvor de cirka 36 tons indsamlede affald årligt kan blive fraktionsopdelt og sorteret.

– Vi har ikke selv været i stand til at udvikle den ideelle løsning på, hvad vi skal gøre ved affaldet. Med modtageanlægget forventer vi at kunne få sorteret affaldet yderligere og opnå mere genbrug. Vi sætter stor pris på, at Esbjerg Havn vil hjælpe os ad den vej. Meget affald kommer fra skibsfarten, men også olie- og gasinstallationer samt havvindmølleparter producerer affald, og når vi kan lokalisere det, gør vi dem opmærksom på, at de ”har tabt noget”, siger Kim Fischer, medlem af støtteforeningens bestyrelse og ansat 20 timer om ugen i ren strand-projektet. 

Strandene er det fælles visitkort

Esbjerg Havn efterlever det bæredygtighedsmål om livet i havet, som indgår i FN’s 17 Verdensmål, og det samme gælder inden for genbrug. Salgsdirektør Jesper Bank, Esbjerg Havn, er imponeret over fannikkernes vedholdenhed med at holde deres strande rene og glæder sig over, at det nu udmønter sig i et samarbejde.

– Vi har åbenlyse interesser i at indgå samarbejdet med ildsjælene på Fanø. Dels er vi selv meget aktive i forhold til bæredygtighedsindsatser forankret i FN’s verdensmål, og dels bevæger de skibe, der besejler havnen, sig igennem fælles vandområder. Esbjerg Havn vil få et godt udgangspunkt for at kunne kommunikere konkret med vore kunder, skibe, besætninger og gæster om mere fokus på indsamling af affald fra havene. De rene strande på Fanø er vores fælles visitkort, siger Jesper Bank.

Havnen ønsker at dele viden med Fanø og vil derudover kunne levere udførlig dokumentation og CO2-beregning for affaldets genanvendelsesgrader. 

Udstilling og åbent hus på vej

Mere udadvendt vil samarbejdet give anledning til en række aktiviteter events og kampagner, der skal synliggøre de store miljøproblemer, havaffald skaber. 

Snart åbner en miniudstilling i Det Gule Palæ på Esbjerg Havn. Her vil blive visualiseret, hvilke typer affald der dagligt driver i land ved Fanøs kyster: Plastflasker, handsker, plasttråde fra fiskeredskaber og meget andet. Endvidere vil der ved et åbent hus-arrangement under Tall Ships Race i juli måned og Esbjerg Festuge i august blive fokus på indsamling af plast fra havene. 

– Vi er ved at lægge sidste hånd på udstillingen og betragter den og andre aktiviteter som en god måde at gøre opmærksom på den indsats, vi laver. Målet er, at Fanø skal have verdens reneste strand, og det har vi nogle dage. Men der driver hele tiden affald i land, og derfor deler vi dagligt plastposer ud, både direkte på stranden og fra dispensere ved nedkørsler, siger Kim Fischer. 

Støtteforeningen til Ren Strand Fanø har cirka 400 medlemmer og har på mindre end fem år fyldt 25.000 plastposer – leveret af Søværnets Havmiljøvogterkampagne –med omkring 150 tons affald. Initiativet blev iværksat af den nu afdøde, lokale havmiljøforkæmper, Peter Michelsen, der satte sig varige spor.

Foto: Esbjerg Havn

Jesper Bank og Kim Fischer foran bunken af havfald som udstilles i det gule palæ på havnen i Esbjerg.

Leave a Reply