Onsdag eftermiddag satte op imod 100 byrådsmedlemmer fra Tønder, Varde, Fanø og Esbjerg kommuner hinanden et historisk stævne. Det var første gang, alle fire byråd mødtes for at drøfte Business Region Esbjergs fremtid.

Konstellationen Business Region Esbjerg blev etableret 1. januar 2017, og målet med den nye region er at fremme udviklingen af både erhverv og turisme. Og det var netop disse emner, de mange byrådspolitikere og de fire borgmestre diskuterede. Efter et spændende oplæg fra Carsten Jahn Hansen, der er associeret professor ved Aalborg Universitet, gik deltagerne i gang med at drøfte temaerne sundhed, bosætning og internationalisering, uddannelse og arbejdskraft, infrastruktur og kultur og turisme. Opsamlingen fra de fem workshops pegede på følgende:

– Vi har fået rigtigt mange gode og konkrete forslag, og der er samklang på tværs af de forskellige workshops. Således peger to arbejdsgrupper på, at vi skal blive meget bedre med hensyn til at skilte på tværs af kommunegrænser og henvise til hinandens seværdigheder og forskellige tilbud. I forhold til infrastruktur blev der også peget på en udbygning af landevej 11, at fastholde timekørsel af togene fra Esbjerg mod Odense og at styrke den kollektive trafik ved en bedre togforbindelse på ruten Esbjerg – Tønder – Hamborg.

– Stort set alle workshops pegede også på vigtigheden af samarbejdet i regionen med hensyn til at påvirke Christiansborg for at få flere uddannelsespladser og arbejdskraft til regionen. I forhold til sundhed kan de fire kommuner også lære af hinanden og udbrede velfærdsteknologi og anvendelsen af akutteams, som er kommet rigtigt godt fra start i Esbjerg og Fanø kommuner.

Efter det fem timer lange møde havde borgmestrene følgende kommentarer:

Borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen:

– Uddannelse er nok en af de faktorer, vi virkelig skal have fokus på. Det er enormt afgørende for hele regionen, at vi har et stærkt studiemiljø i Esbjerg og tiltrækker endnu flere unge til byen. Og så skal vi også blive bedre til at holde de unge mennesker i regionen, når de er færdiguddannet. Det er også med til at sikre vores lokale virksomheder arbejdskraft.

Henrik Frandsen, der er borgmester i Tønder Kommune, sagde efter mødet:

– Vi har i dag opnået et fælles ejerskab fra alle byrådsmedlemmer. Der har været masser af god energi, og jeg føler, at vi står ved begyndelsen til noget stort.

Erik Buhl, der er borgmester i Varde Kommune:

– Det er enormt vigtigt, at vi fremadrettet skal have ejerskab fra alle byrådsmedlemmer. Det har været en rigtig god idé at afvikle dette fælles møde i dag, og jeg synes, vi skal gør det igen samme tid næste år.

Sofie Valbjørn, borgmester i Fanø Kommune, sagde:

– De forskellige workshops har med al tydelighed vist, at der er et kæmpe potentiale, hvis vi fremadrettet bliver meget bedre til at arbejde på tværs af kommunegrænser. Nu handler det om, at vi griber bolden og dribler videre med de mange konkrete forslag, der er kommet. Det vil vi gøre på de kommende møder i Business Region Esbjergs regi.

Fotos fra Esbjerg Byhistoriske arkiv

Leave a Reply