Som akutsygehus påvirkes Sydvestjysk Sygehus af begivenheder i optageområdet – således også den seneste tids episoder med relation til Esbjergs bandegrupperinger. Sygehuset kommer i spil, når ofre for episoderne behøver behandling. Oftest foregår dette i ro og orden, men i sjældne tilfælde opleves det, at andre involverede følger med ind på sygehuset.

De tilfælde kan opleves som voldsomme for sygehusets medarbejdere og øvrige patienter. Derfor træder en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger i kraft. Det gælder såvel internt som i kontakten med politiet.

Klare aftaler
Parterne har igennem flere år haft klare aftaler og procedurer på området. Og hvis der er risiko for, at en person, der er indlagt, kan blive opsøgt på sygehuset – og at der således kan være risiko for uro – sætter politiet politipersonale på sygehusafdelingen. Og opstår der i andre tilfælde uro på sygehuset, sender politiet omgående betjente til stedet.

De seneste episoder med tilknytning til bandeuroen i Esbjerg har ikke givet anledning til nogen form for skærpelse af sikkerheden på Sydvestjysk Sygehus. Her er ikke ændret i de sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Medarbejdere i Akutmodtagelsen vælger selv, om de ønsker at bære en overfaldsalarm. Ønsket om dette er ikke større end hidtil.

Godt samarbejde
Både Sydvestjysk Sygehus og Syd- og Sønderjyllands Politi er meget optaget af, at der skal være trygge forhold for både medarbejdere og patienter på sygehuset. Og begge parter understreger, at vi har et særdeles godt samarbejde om sikkerheden for både personale og patienter, hvis der opstår uro og andre utryghedsskabende hændelser på sygehuset, når personer med tilknytning til bandegrupperinger bliver indlagt.

Parterne holder jævnligt møder om det daglige samarbejde, og har desuden aftalt møde fredag den 24. august for at gennemgå de nuværende arbejdsgange og drøfte, om der er behov for yderligere tiltag.

Leave a Reply