Der er godt nyt til Esbjerg Kommunes frivillige sociale foreninger, der får lidt ekstra at gøre godt med i 2019. Social & Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune har netop fordelt 2,6 millioner kroner til de i alt 75 foreninger, der har søgt den årlige pulje.

Grafik: Yesbjerg/Adobe

Tilskuddet går til netværk, foreninger og organisationer, som gør et stort stykke arbejde i deres fritid for at hjælpe:

• Børn og unge med særlige vanskeligheder eller ensomhedsproblemer

• Mennesker med fysiske eller psykiske handicap og kronisk syge

• Ensomme, udstødte og marginaliserede grupper

• Flygtninge og indvandrere

• Misbrugere – både nuværende og tidligere

• Mennesker i krise

De frivillige sociale foreninger og politikerne i Esbjerg Kommune er enige om, at de gerne vil skabe bedre muligheder for at arbejde sammen på tværs i foreningslivet. Derfor er der i år blevet plads til at give et beløb til arrangementer, hvor flere foreninger går sammen om indsatsen.

Der har været rigtig mange ansøgninger i år om at få del i Esbjerg Kommunes midler til den frivillige sociale indsats i 2019, og det vidner om, at frivilligheden har det godt i Ribe, Esbjerg og Bramming. Nye foreninger ser dagens lys, og flere kommer til fra resten af landet.

– Jeg er rigtig glad for, at vi igen i år kan tilgodese så mange frivillige sociale foreninger. Der har været rigtig mange ansøgere, og det viser os, at vores store arbejde med at skabe de bedste vilkår for vores frivillige foreninger virker, siger formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune Henrik Vallø

Ny strategi for den frivillige sociale indsats

Den 19. november blev Esbjerg Kommunes Strategi for den frivillige indsats vedtaget 2019-2022. Strategien er blevet til i et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes fire forvaltninger og repræsentanter fra de frivillige sociale foreninger, og med den er vejen for de kommende fire års samarbejde lagt.

Leave a Reply