Det bliver nytår før tid for 5. klasses elever på alle skoler i Esbjerg Kommune, som hen over de næste uger skal lære at passe på sig selv og andre, når de bruger fyrværkeri.

Foto: Esbjerg Kommune

Hvis det brager løs og lugter af krudt mellem 9 og 14.30 i dit lokalområde i de kommende uger, så har det en god forklaring: Det er 5. klasses eleverne på alle skoler i Esbjerg Kommune, der er i gang med fyrværkeridemonstrationer efter konceptet “Fyrværkeri er flot – men!”, hvor de blandt andet lærer ansvarlig omgang med fyrværkeri, herunder også at tage hensyn til dyrene. Afskydningen af krudt til de enkelte demonstrationer varer cirka 30 minutter og foretages af uddannet personale fra enten SSP Forebyggelse & Vejledning eller Hjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland. Der vil forekomme omkring 30 brag og 3-4 hyl ved hver demonstration. I uge 48 er det i Ribe og Bramming, man kan opleve utidig fyrværkerilarm, og i uge 49 og 50 rykker karavanen til skolerne i Esbjerg og omegn.

Det er SSP Forebyggelse og Vejledning i Esbjerg Kommune, der i tæt samarbejde med Hjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland gennemfører demonstrationerne, som er godkendt af Beredskabet, ligesom politiet er orienteret.

Fakta:

Fyrværkeridemonstrationer har været gennemført i Esbjerg Kommune i over 17 år, de seneste år efter konceptet “Fyrværkeri er Flot – men!”, som nu er udbredt til over 30 kommuner i Danmark.

“Fyrværkeri er flot – men!”-konceptet for 5. klasserne består af et indendørs oplæg, hvor eleverne blandt andet lærer om Erstatningsansvarsloven, salgsperiode for krudt (15.-31. december), brugsperiode (27. december-1. januar), korrekt brug af lovligt fyrværkeri (“De 5 fyrværkeriråd”) og en kraftig opfordring til at tage hensyn til dyrene.

SSP Forebyggelse & Vejledning håber med demonstrationerne igen i år at være medvirkende til, at så mange som muligt får et godt årsskifte, og at gener ved for tidligt brug af fyrværkeri minimeres. SSP Forebyggelse & Vejledning har erfaring for, at demonstrationerne er medvirkende til, at der i de seneste år ikke har været alvorlige ulykker med fyrværkeri i Esbjerg Kommune.   

Ved årsskiftet 17/18 var der desværre på landsplan en stigning i antallet af tilskadekomne, som ikke benyttede beskyttelsesbriller. Ved “Fyrværkeri er flot – men!”-demonstrationerne sættes der i år ekstra fokus på at minde eleverne om, at alle skal have briller på, når der fyres krudt af sammen med familie og venner. Dermed er håbet, at der ved det kommende årsskifte vil være meget få skader. Både i Esbjerg og alle andre kommuner.

Leave a Reply