Vellykket start på trafikomlægning i Ribe

Ind til nu har der ikke været nævneværdig kø trods omfattende trafikomlægning i Ribe. Omlægningen er nødvendig, fordi jernbaneoverkørslen skal bygges om som en del af udbygningen af Rute 11 fra to til fire spor.

Lørdag og mandag skulle planlægningen stå sin prøve i forbindelse med en omfattende trafikomlægning i Ribe på grund af ombygning af jernbaneoverkørslen på Rute 11.

Vejdirektoratet, Syd- og Sønderjyllands Politi, Esbjerg Kommune, Sydvestjysk Brandvæsen og Region Syddanmark har sammen med blandt andet Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Sydtrafik – i regi af den Lokale Beredskabsstab (LBS) –  således forberedt omlægningen, så den generede omgivelserne mindst muligt og samtidig sikrede, at for eksempel brand- og redningskøretøjer kunne komme hurtigt frem trods udfordringer med trafikken.

Udbygning af vejen

Omlægningen af trafikken er nødvendig, fordi jernbaneoverkørslen skal bygges om som en del af udbygningen af vejen fra to til fire spor. Og derfor spærres Rute 11 for gennemkørende trafik i perioden fra den 28. november til den 10. december. I stedet bliver trafikken ledt ad to omkørselsruter.

Grundig information

Vejdirektoratet har forud for anlægsarbejdet gjort en stor indsats for at informere borgere og virksomheder om trafikomlægningen, advaret om risiko for lange køer omkring Ribe samt opfordret borgerne til at undgå bilkørsel i spidsbelastningsperioderne.

LBS har været nedsat lørdag og mandag for at følge trafikomlægningen. Og i denne sammenhæng har Vejdirektoratet samt Færdselspolitiet været til stede på strækningen de to dage for at kunne justere omlægningen, hvis det blev nødvendigt. Og mandag bistod Politihjemmeværnet desuden med trafikregulering i Ribe for at sikre, at skoleleverne kom trygt i skole.

Ikke nævneværdig kø

På førstedagen lørdag samt om mandagen – den første dag med myldretidstrafik – har der dog ikke været nævneværdig kø som følge af omlægningen.

– Vi har lørdag og mandag foretaget enkelte justeringer på omkørselsruterne for at få trafikken til at glide bedre. Men alt i alt har der ikke været problemer med kødannelse de første dage. Trafikken mandag har dels været mindre end på en normal hverdag, dels har trafikanterne været gode til at benytte de anbefalede omkørselsruter, og det har været en stor faktor, oplyser vicepolitiinspektør Jesper Hansen fra Syd- og Sønderjyllands Politi, der samtidig opfordrer bilisterne til fortsat at være opmærksomme på omlægningen.

Myndighederne vil løbende følge trafikudviklingen, ligesom Politihjemmeværnet bistår med trafikregulering på skoledagene, mens omlægningen står på.

Denne tekst er også tilgængelig på https://politi.dk/syd-og-soenderjyllands-politi/nyhedsliste/trafikomlaegning/2020/11/30

Afmeld/opdater dit abonnement

Hvis du ikke er interesseret i at modtage nyt fra politiet, så afmeld. Ønsker du at ændre dine præferencer, så opdater dit abonnement.

Leave a Reply