Bestyrelsen for Esbjerg Havn opruster med tre nye medlemmer, der skal være med til at lede havnen sikkert ind i fremtiden, hvor havnens førerposition på den grønne omstilling skal fastholdes i en tid, hvor hele Europa gør klar til en stor oprustning af vindenergi.

Esbjerg Havn er med over 14 km kajkant en af Danmarks største havne. Mere end 200 virksomheder er samlet på Esbjerg Havn, hvor over 10.000 personer arbejder hver dag. Foto: Esbjerg Kommune

Esbjerg Havn erikke kun Danmarks stærkeste spiller, når det handler om vindenergi, Esbjerg Havn er også førende i hele Europa, når der skal udskibes nye havvindmøller. Derfor har det været vigtigt for Esbjerg Kommune, som ejer af Esbjerg Havn at finde den helt rigtige afløser til formandsposten, efter den nuværende bestyrelsesformand Flemming Enevoldsen i efteråret valgte at stoppe efter 20 år på posten.

”Vi har som ejer af Esbjerg Havn en forpligtigelse til at sikre, at vi i bestyrelse og ledelse har de kompetencer, der skal til, så Esbjerg Havn er bedst muligt gearet til den store grønne omstilling, der venter i hele Europa over de næste årtier. Derfor valgte vi fra start at tage processen yderst alvorlig og hyre et eksternt rekrutteringsbureau, og jeg mener klart, Esbjerg Havn nu er klar til at tage det næste skridt i den grønne omstilling med de tre nye bestyrelsesmedlemmer, vi kan præsentere i dag,” siger Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune og næstformand i Esbjerg Havns bestyrelse.

De tre nye medlemmer

Det første nye medlem af bestyrelsen er Søren Gade, medlem af Europa-Parlamentet og tidligere forsvarsminister, og han indstilles som ny formand for bestyrelsen.

”Vi er selvfølgelig virkelige begejstrede for, at det er lykkedes os at få en mand som Søren Gade med ind i bestyrelsen for Esbjerg Havn. Både hans europæiske netværk og tid som minister åbner rigtig mange døre for os, som vi kan bruge til at styrke Esbjerg Havn, og dermed også sikre, at vi er klar til den store oprustning, der er i gang på vindenergi-området i hele Europa,” siger Jesper Frost Rasmussen.

Udover Søren Gade, indtræder også Johnny Thomsen, der de sidste syv år har været CEO for MHI, Vestas Offshore Wind og Mads Kierkegaard, CEO for Polytech i bestyrelsen.

”Esbjerg Havn er allerede nået langt og er allerede Europas førende havn indenfor vindenergi, men vi kan ikke bare hvile på laurbærrene. Med den grønne omstilling i hele Europa er der åbnet for et nyt kæmpe stort marked, og det skal vi selvfølgelig have del i. Det kræver både en større international indsigt og de midler der er til rådighed på det europæiske marked. Med de tre nye bestyrelsesmedlemmer, har vi nu fået både kompetencerne og netværket til at tage det næste store skridt,” siger Jesper Frost Rasmussen.

Ud over de tre nye bestyrelsesmedlemmer indtræder også Diana Mose Olsen som nyt bestyrelsesmedlem. Hun er valgt for Esbjerg Byråd og overtager pladsen, når byrådsmedlem John Snedker udtræder.

Udover John Snedker forlader også administrerende direktør Finn Strøm Madsen og koncerndirektør Peter Therkelsen bestyrelsen.

Den nye bestyrelse skal officielt konstituere sig som det første i det nye år.

FAKTABOKS:

Den nye bestyrelse for Esbjerg Havn

Esbjerg Havn er en kommunal selvstyrehavn ejet af Esbjerg Kommune. Den nye bestyrelse for Esbjerg Havn ser sådan ud:

  • Søren Gade, medlem af Europa-Parlamentet, tidl. forsvarsminister (ny-udpeget)
  • Johnny Thomsen, sidste 7 år CEO for MHI Vestas Offshore Wind (ny-udpeget)
  • Mads Kierkegaard, CEO, Polytech (ny-udpeget)
  • John Sørensen, Global director, PTX Projects
  • Helle Vingolf, CEO, RC Plast
  • Jesper Frost Rasmussen, borgmester
  • Diana Mose Olsen, byrådsmedlem (ny-udpeget)
  • Freddy Hansen, Servicemedarbejder (medarbejderrepræsentant)
    Jane Behrens von Qualen, HSEQ-leder (medarbejderrepræsentant)

Esbjerg Havn er med over 14 km kajkant en af Danmarks største havne. Mere end 200 virksomheder er samlet på Esbjerg Havn, hvor over 10.000 personer arbejder hver dag. Foto: Esbjerg Kommune

Esbjerg Havn er en kommunal selvstyre havn ejet af Esbjerg Kommune. Foto: Esbjerg Kommune

Østhavnen er seneste skud på havnen. Havnen har i efteråret fået tilladelse til endnu en udvidelse på 500.000 kvadratmeter ekstra havn, der skal lægge i forlængelse af Østhavnen. Foto: Esbjerg Kommune

Leave a Reply