En hjemløsekoordinator og fire opsøgende medarbejdere skal hjælpe med at føre Esbjerg Kommunes nye hjemløsestrategi ud på gaden. Målet er klart: Antallet af hjemløse skal ned under 100 inden 2025 – og på sigt helt afskaffes.Den nye hjemløseenhed og de to ICM-medarbejdere, der skal hjælpe med at fastholde borgerne i deres nye hjem, når hjemløseenheden har fundet dem og skaffet dem en tag over hovedet. Fra venstre er det den nye hjemløsekoordinator Rikke Smedegaard Rasmussen, leder af den nye hjemløseenhed og forsorgshjemmet Dan Jul Mortensen, opsøgende medarbejder Lene Rosenberg, Niels Peder Kristensen, Søren Klintø Jessen, ICM-medarbejder Casper Lodberg Jensen, opsøgende medarbejder Vivian Holt og ICM-medarbejder Mette Dahl. Foto: Esbjerg Kommune

Mindre end fem måneder efter, at politikerne i byrådet satte deres underskrifter på Esbjerg Kommunes nye hjemløsestrategi, er kommunen nu klar til at præsentere den nye hjemløseenhed.

Kommunens nye hjemløsekoordinator, Rikke Smedegaard Rasmussen, tyvstartede allerede i sit nye job den 1. december 2021. Mens resten af enhedens nye medarbejdere alle starter 1. januar 2022. Det gælder de fire opsøgende medarbejdere: Søren Klintø Jessen, Niels Peder Kristensen, Lene Rosenberg og Vivian Holt.

Hjemløseenheden får én opgave, der skal løses: Den nye hjemløsestrategi skal omsættes fra ord til handling: Antallet af hjemløse skal reduceres. Faktisk skal antallet af hjemløse helt ned under 100 allerede i 2025 – og på sigt skal hjemløsheden helt afskaffes i Esbjerg Kommune.

Kræver samarbejde

Det kræver samarbejde både på tværs af kommunens forvaltninger og med eksterne samarbejdspartnere både i det private og frivillige regi, hvis målet om at afskaffe hjemløsheden i Esbjerg Kommune skal realiseres.

”Det er absolut ikke nogen let opgave, vi stiller vores nye hjemløsekoordinator og hjemløseenhed. Mens vores nye opsøgende medarbejdere skal møde borgerne på gaden, så skal vores hjemløsekoordinator forsøge at holde overblikket og skabe nye samarbejde både internt i kommunen, mens også med vores mange eksterne samarbejdspartnere. Vi har nemlig brug for at alle arbejder efter den nye hjemløsestrategi, så vi kan komme i mål med at få afskaffet hjemløsheden her i kommunen,” siger Dan Jul Mortensen, leder af Forsorgshjemmet og den nye hjemløseenhed i Esbjerg Kommune.

Én ny fælles indgang

Hjemløseenheden bliver fremover den nye fælles indgang for alle, der kommer i berøring med hjemløse borgere eller borgere, der er i risiko for at blive hjemløse.

”Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet, som Esbjerg Kommunes nye indgang omkring alt der handler om hjemløshed. Som hjemløsekoordinator skal jeg finde nye veje på tværs af vores forvaltninger og med vores eksterne samarbejdspartnere, så vi sikrer at vores hjemløse borgere får den bedst mulige hjælp,” siger Rikke Smedegaard Rasmussen, hjemløsekoordinator i Esbjerg Kommune.

Esbjerg Kommune har de sidste år haft stor succes med at arbejde med en fleksibel bostøtte til den hjemløse borgergruppe, der bygger på Housing First metoden. Den såkaldte ICM-metode (Intensive Case Management), som både Socialstyrelsen og regeringenanbefaler.

”Vi bygger videre på den succes, vi har haft med ICM-metoden, ved at den bliver implementeret som en fast del af kommunens arbejde med hjemløse gennem vores hjemløsestrategi og nye hjemløseenhed,” fortæller Lise Willer, direktør for Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune.

Derfor vil den nye hjemløseenhed også få stor hjælp fra de to nye ICM-medarbejdere i Esbjerg Kommune Mette Dahl og Casper Lodberg Jensen.

Læs mere om Esbjerg Kommunes nye hjemløseenhed her.

FAKTA

Ny hjemløseenhed i Esbjerg Kommune

  • Ny hjemløsekoordinator ansættes fra 1. december 2021.
  • Fire nye opsøgende medarbejdere ansættes i hjemløseenheden 1. janaur 2022.
  • Den nye hjemløseenhed får base på Forsorgshjemmet i Exnersgade i Esbjerg. Leder af forsorgshjemmet, Dan Jul Mortensen, bliver også leder af den nye hjemløseindsats.
  • I første omgang er der funder økonomi internt i forvaltningen til den nye hjemløsekoordinator i to år. Herefter er det op til politikerne om indsatsen skal fortsætte.
  • Se Esbjerg Kommunes hjemløsestrategi her.

Esbjerg Kommunes nye hjemløsestrategi

Retningslinjer, der støtter op om Housing First-strategien, hvor den hjemløse borger som det første får tilbudt en bolig, og efterfølgende bliver tilbudt massiv bostøtte, så borgeren også bliver i eget hjem.

Hjemløsheden i Esbjerg Kommune

  • Esbjerg Kommune har, ligesom resten af Danmark, oplevet en stigning af antallet af hjemløse de sidste ti år. I 2019 var der 6.431 hjemløse på landsplan – 169 var fra Esbjerg.
  • Det vil sige en stigning i antallet af hjemløse de sidste ti år på 36 %: Fra 124 i 2009 til 169 i 2019.
  • Delmålet er, at vi skal under 100 hjemløse inden 2025 – dvs 40 % færre hjemløse.

Den nye hjemløseenhed og de to ICM-medarbejdere, der skal hjælpe med at fastholde borgerne i deres nye hjem, når hjemløseenheden har fundet dem og skaffet dem en tag over hovedet. Fra venstre er det den nye hjemløsekoordinator Rikke Smedegaard Rasmussen, leder af den nye hjemløseenhed og forsorgshjemmet Dan Jul Mortensen, opsøgende medarbejder Lene Rosenberg, Niels Peder Kristensen, Søren Klintø Jessen, ICM-medarbejder Casper Lodberg Jensen, opsøgende medarbejder Vivian Holt og ICM-medarbejder Mette Dahl. Foto: Esbjerg Kommune

Den nye hjemløseenhed. Fra venstre den nye hjemløsekoordinator Rikke Smedegaard Rasmussen, leder af Forsorgshjemmet og den nye hjemløseenhed Dan Jul Mortensen og de fire opsøgende medarbejdere i hjemløseenheden: Niels Peder Kristensen, Lene Rosenberg Søren Klintø Jessen og Vivian Holt. Foto: Esbjerg Kommune

Rikke Smedegaard Rasmussen, den nye hjemløsekoordinator. Foto: Esbjerg Kommune

Kontakt Esbjerg Kommune:

76161616
http://www.esbjerg.dk

Leave a Reply