Social- og ældreminister Astrid Krag besøger Esbjerg Kommune torsdag den 12. august kl. 14.15 – 15.00 for at høre nærmere om, hvordan kommunen sammen med borgere og pårørende arbejder for at styrke indsatsen for en værdig død.

Flere borgerrepræsentanter fremlagde deres syn på velfærdssystemet. Ministeren lyttede interesseret og var forhåbningsfuld om, at man kunne drage god lærdom af projektet i Esbjerg, som man kan dele med resten af landets kommuner.

Hvad er væsentligt i mødet mellem pleje- og omsorgspersonale i det offentlige og borgeren, og borgerens pårørende, når det handler om en værdig død? Hvordan får vi åbenhed og mod til samtaler og tanker om følelser, etik, dødsangst, sorg og tro? Og hvordan sikrer vi, at systemet lytter og imødekommer, at den døendes egne ønsker og behov i den sidste tid bliver taget alvorligt? Det er nogle af de spørgsmål, som social- og ældreminister Astrid Krag gerne vil drøfte, når hun torsdag den 12. august lægger vejen forbi Esbjerg for at høre nærmere om Esbjerg Kommunes arbejde med at styrke indsatsen for en værdig død.

Christina Bjarrum, social- og sundhedsassistent er velfærdstalent og modtog i den anledning en fin buket blomster af ministeren.

På mødet vil Astrid Krag mødes med bl.a. repræsentanter fra Esbjerg Kommune, Hospice Sydvestjylland, Sydvestjysk Sygehus, formanden for ældrerådet, borgere og pårørende.

En værdig afslutning på livet 

Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget, Olfert Krog, ser frem til social- og ældreministerens besøg:

– I Esbjerg Kommune lægger vi vægt på at skabe den bedst mulige hverdag for alle i kommunen. Det gælder også ved livets slutning, hvor vi ønsker at kunne tilbyde en værdig afslutning på livet med kompetente medarbejdere, der har tid til nærvær og omsorg for såvel den døende som de pårørende. På tværs af sektorer skal vi tilrettelægge forløb, som tager hensyn til den døendes og de pårørendes individuelle behov og ønsker i den sidste levetid. Vi deler meget gerne de erfaringer, vi har gjort os på området, med social- og ældreministeren, siger Olfert Krog.

Besøget er en del af ministerens rundtur til en række af de 31 indsatser, der er sat i værk for midler i finanslov 2020 i puljen Omsorg og nærvær.

Leave a Reply