En sti og en ny udsigtsplads er blandt de midlertidige tiltag, som afprøves i området hvor Saltgade krydser Tved Å. Byrumsforsøget skal give beboere og besøgende større glæde af området og være med til at udvikle kvaliteterne i området.Den nye udsigtsplads ved Tved Å giver mulighed for at se åen og marsken.

Esbjerg Kommune har i den seneste tid etableret de midlertidige tiltag, som frem til midten af november skal udgøre Byrumsforsøget i Ribe. Tiltagene udspringer af Programmet for Områdefornyelse i Ribe, som Esbjerg Byråd vedtog d. 17. maj 2021. Lokale borgere, foreninger og interessenter har bidraget til indholdet i programmet. Der er afsat 12,6 mio. kr. til områdefornyelsen, som frem mod 2026 skal medvirke til at udvikle, udvide og styrke helheden i Ribes bykerne.

”I stedet for straks at begynde med permanente løsninger, har vi bl.a. i Bramming og Esbjerg opnået gode resultater med først at lave midlertidige tiltag. Efter forsøgsperioden pilles tiltagene ned igen, ligesom det bliver tilfældet i Ribe. En evaluering skal vise os, om vi er på rette vej eller om der måske skal justeres før, tiltag bliver til en permanent løsning”, siger Søren Heide Lambertsen, formand for Teknik & Byggeudvalget.

Holdninger og ønsker til områdets udvikling undersøges under forsøget og samles efterfølgende i en evalueringsrapport. På baggrund af rapporten arbejder Esbjerg Kommune videre med udformningen af mere permanente løsninger.

Byrumsforsøget giver forskellige fysiske eksempler på hvordan området kan udvikles. Som en lille forsmag på, hvordan en sti f.eks. kunne omkranse Jernstøberi-området, er der blandt de midlertidige tiltag lavet en sti fra Saltgade hen til en udsigtsplads, hvor man kan nyde udsigten over åen og marsken. Langs stien er der opsat skilte, som fortæller om forsøget og områdets historie.

”Med tiltagene ønsker vi at støtte udviklingen og forbedre sammenhængskraften i bykernen. Her handler det især om at udnytte det eksisterende, og med få greb gøre området endnu mere attraktivt for alle, der bor her. Samtidig føjer vi endnu en dimension til besøgsoplevelsen, når man kommer for at besøge byen og parkerer på P-Nord”, siger Karen Sandrini, formand for Plan & Miljøudvalget.

Ved P-Nord er der lavet en midlertidig lille plads med bænke og oplysningskilte på et græsareal ved Saltgade-broen over Tved Å. Her danner to træer også en midlertidig portal, som en velkomst ved ankomsten til byen.

Læs mere på www.esbjerg.dk/omf.ribe.

Foto: Esbjerg Kommune

Leave a Reply