Nationalpark Vadehavet: Sort sol i Ribe-marsken

Marskområderne ved Vadehavet udgør netop nu et vigtigt fødesøgnings- og rasteområde for hundredtusinder af stære. De kommer fra hele Skandinavien og i dagtimerne søger de føde på især de vidtstrakte græsmarker i området, hvor især larver af stankelben og gåsebiller er på menukortet. Stærene foretrækker at overnatte mange sammen, og hen mod aften kan man se de mange fugle samles i større og større flokke, som til sidst flyver til et godt vådområde, hvor de overnatter i rørskoven.


Ved Ribe findes sådan et kollektivt overnatningsområde i sumpene langs Ribe Å sydøst for byen, og for tiden kan man i timen, inden aftenmørket trænger sig på, opleve et par hundrede tusinde stære samles, før de sætter sig til at sove i tagrørene ved åen. Det kan være en fantastisk oplevelse at se de mange fugle sværme over området, og hvis en rovfugl angriber, så ’danser stærene’ for alvor!

Foto: Lars Gejl

Det imponerende ’fugle-show’ opleves bedst fra Hundegades forlængelse mellem Ribe og Damhus. Her kan man stå på offentlig vej og følge sceneriet. En anden mulighed er at opsøge fugletårnet i Ribelunds anlæg syd for åen – ved stien i forlængelse af Kastanie Alle.
NB. Om morgenen ved solopgang kan man så at sige få den modsatte oplevelse, når stærene vågner og i store flokke letter med kurs mod marsken.

Leave a Reply