Esbjerg Kommune inviterer i september og oktober til ni møder, hvor man sammen med borgerne vil sætte fokus på, hvad der skal til, for at såvel børn som personer i den erhvervsaktive alder og seniorer kan trives i hverdagen og leve et godt liv. Svarene skal indgå i arbejdet med en ny sundhedspolitik.

Forud for en ny sundhedspolitik skal borgermøder i Esbjerg, Bramming og Ribe skabe dialog om, hvad der skal til for at trives i hverdagen og leve et godt liv.

Hvad er sundhed for dig? Det spørgsmål vil Esbjerg Kommune rigtigt gerne høre borgernes mening om, inden en ny sundhedspolitik for årene 2022-2030 skal udvikles. Derfor inviterer kommunen nu til hele ni borgermøder, hvor den enkelte har mulighed for både at høre oplæg om og give sit syn på, hvad der skal til for at trives i hverdagen og leve et godt liv.

Ser frem til dialog

– Sundhed spiller en vigtig rolle for den enkelte borgers trivsel og livskvalitet. En ny sundhedspolitik skal medvirke til, at både børn, unge, personer i den erhvervsaktive alder og seniorer får de bedste muligheder for at sundt og aktivt liv. Men skal den nye sundhedspolitik, som vi skal i gang med at udvikle, omsættes til praksis, er det afgørende, at den bliver til i samspil med dem, som den vedrører. Derfor glæder jeg mig meget til dialogen med borgere om, hvad sundhed er for dem, og hvad vi bør være opmærksomme på, når vi udvikler en ny sundhedspolitik, siger formand for Sundhed & Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune, May-Britt Andrea Andersen.

Allerede før sommerferien har kommunen været i dialog om emnet med unge på 16-24 år. På de borgermøder, som nu holdes i september og oktober, gælder det sundhed for henholdsvis børn, personer i den erhvervsaktive alder og seniorer.

På baggrund af dialogen med de unge og dialogerne på efterårets borgermøder vil arbejdet med en ny sundhedspolitik blive sat i gang. Den nye sundhedspolitik skal sætte kursen for, hvordan man i de kommende år sammen styrker livskvaliteten og sundheden for alle i Esbjerg Kommune.

Sådan kommer man med

Interesserede kan se tid og sted for alle borgermøder og tilmelde sig på www.esbjerg.dk/sundhedspolitik.Kontakter

May-Britt Andrea Andersen, formand for Sundhed & Omsorgsudvalget, 
Esbjerg Kommune, tlf. 53 10 50 09 

Arne Nikolajsen, direktør, Fritid Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune, 
tlf. 23 47 71 28
Billeder

Forud for en ny sundhedspolitik skal borgermøder i Esbjerg, Bramming og Ribe skabe dialog om, hvad der skal til for at trives i hverdagen og leve et godt liv.

Foto: Colourbox.

Leave a Reply