Ni gode råd kan gøre det ekstra bøvlet at stjæle brændstof fra køretøjer og tankanlæg.

Syd- og Sønderjyllands Politi har siden august modtaget i alt ni anmeldelser om tyveri af diesel. 
Tyverierne er sket hos virksomheder, blandt andet på byggepladser, og hændelserne har været spredt i politikredsen.
 
Parallelt med, at politiet behandler sagerne, kommer myndigheden med en kraftig opfordring til byggepladser, maskinstationer og andre virksomheder om at sikre de værdifulde dråber mod tyve bedst muligt.
 
– I øjeblikket er prisen på brændstof meget høj som følge af, at vi risikerer at havne i en regulær energikrise. Og den aktuelle situation øger desværre de kriminelles interesse for at få fat i brændstof, ikke mindst diesel, understreger vicepolitiinspektør Jacob Rindom fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion.

Ni gode råd

Han kommer med ni gode råd til at forebygge tyveri af brændstof fra køretøjer og tankanlæg:

  • Lav en sikringspolitik, så det blandt andet står klart, hvordan køretøjer sikres ved arbejdstids ophør – det gælder blandt andet aflåsning af køretøjet, sikring og aflåsning af bygninger.
  • Gør det svært for tyven. Brug kraftige, indbrudssikre låse, og gør vinduerne i porte matte, så man ikke kan kigge ind. Overvej også at sikre tankene med låse.
  • Tænk over, hvor du placerer køretøjet eller maskinen bedst for at mindske risikoen for tyveri. Du kan enten stille køretøjet eller maskinen helt ude af syne på et sikret område eller på et område, hvor mange mennesker naturligt kan holde øje med det.
  • Udendørs områder kan være forsynet med chockbelysning i form af en lampe med en bevægelsessensor, der tænder, når uvedkommende træder ind i området.
  • Undgå høje hegn og bevoksning. De er med til at give tyvene arbejdsro for nysgerrige blikke. Er det omvendt muligt at kigge ind på området, tænker tyven sig om en ekstra gang. For der er risiko for, at han kan blive set – og i værste fald også genkendt.
  • Står maskinerne på egen grund, er det muligt at etablere videoovervågning. Skilt tydeligt med, at der overvåges.
  • Sæt alarmer på maskiner og bygninger.
  • Etabler Erhvervsnabohjælp, hvor naboerne holder ekstra øje.
  • Vær skeptisk, hvis fremmede personer viser interesse for virksomheden.

Læs flere god råd på Politi.dk, hvor virksomheder blandt andet kan hente en sikringsmanual med generelle forebyggende råd.

Leave a Reply