En teknisk rapport slår nu fast, at rust fra broprojektet Landgangen ikke kan gøre skade på andre metaller eller materialer. Corten-stål, som broen er konstrueret i, afgiver ikke flyverust, men rustpartikler opløst i regnvand vil forekomme, især i de første 2-5 år.

Foto: Esbjerg Kommune

Esbjergs nye cykel- og gangsti, Landgangen, som forbinder Esbjergs
bymidte med Dokhavnen, ruster. Det er en kendt og forventet
egenskab ved byggematerialet Corten-stål, hvor et rustlag, som dannes på overfladen igennem de første år, beskytter stålet imod korrosion.
Afsmitning fra rusten har givet anledning til bekymring fra brugere af den parkeringsplads, der ligger lige ved Landgangens bro ved
Dokhavnen. Derfor har Esbjerg Kommune bedt ingeniørvirksomheden COWI undersøge, om der er risiko for flyverust fra broens
stålkonstruktioner. 
Ingen flyverust
En rapport fra COWI slår nu fast, at rust fra Landgangen ikke kan
gøre skade på andre metaller eller materialer, men der forekommer afsmitning af rust opløst i regnvand der vil kunne give misfarvning på
sugende overflader som f.eks. betonen under broen.
Rustafsmitningen fra broen vil aftage efter 2-5 år, når Corten-stålet
har dannet sit korrosionsbeskyttende lag, men vil dog aldrig helt
forsvinde.
Vi har hele tiden vidst, at denne proces ville ske. Stålet på Landgangen ruster, især i begyndelsen. Jeg er dog glad for, at vi med den tekniske
rapport nu har fået slået fast, at broen ikke afgiver flyverust og
dermed ikke kan beskadige f.eks. lak på biler.
Afsmitning fra rust opløst i regn vil forekomme og kan afvaskes fra
ikke sugende underlag. Afsmitningen aftager med tiden, og jeg håber, at brugere af parkeringspladsen ved Landgangen vil bære over med
de gener fra rustfarvet vand, der indtil da måtte være, siger formand
for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune,
Søren Heide Lambertsen.
Vi sætter stor pris på, at Esbjerg Kommune har taget vores henvendelse om rustnedfald på biler alvorligt og har undersøgt sagen til bunds.
Vi tager rapportens konklusioner til efterretning, siger direktør Søren Clemmensen fra virksomheden Niels Winther, der har parkeringsplads lige ved Landgangen på Dokhavnen.


Leave a Reply