Ros til renholdelsen i Esbjerg Kommune

0
706

Ny rapport viser, at der er stor tilfredshed med renholdelsesniveauet på udvalgte offentlige områder i Esbjerg Kommune. Sammenlignet med de andre fem store kommuner på landsplan klarer Esbjerg sig bedst i undersøgelsen.  

Foto: Yesbjerg/Adobe

I 23 kommuner har Hold Danmark Rent kortlagt hvor rent de
offentlige arealer syner i forhold til henkastet affald.
Undersøgelsen er både baseret på borgernes vurdering og en optælling af det henkastede affald på 16 konkrete steder i Esbjerg Kommune. 

Stolthed og tilfredshed med indsatsen for at holde de offentlige arealer frie for henkastet affald præger besvarelserne fra de 116 borgere, som deltog i undersøgelsen. Deres besvarelser indbringer kommunen en
klar førsteplads sammenlignet med kommuner, som tæller over 98.000 indbyggere på landsplan. 

Høj borgertilfredshed.
Generelt set er det svært at forestille sig en højere borgertilfredshed
end den, som borgerne i Esbjerg udtrykker, når de bliver stoppet på
gaden og bedt om at udtale sig om temaet henkastet affald, vurderer
Hold Danmark Rent i rapporten.
Flere borgere fremhæver endda standarden i Esbjerg Kommune
fremfor det, som de oplever andre steder i ind- og udlandet. 

“Det er da svært at få armene ned med de flotte ord, som vores indsats får med på vejen i rapporten, og jeg er stolt af at vores medarbejdere
gør det så godt. Noget af rosen skal selvfølgelig også gå til alle de
borgere, som husker at bruge affaldsspandene eller tager skraldet med hjem.
Vi har alle et ansvar for, at vores offentlige områder også er steder,
hvor man har lyst til at opholde sig”, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen. 

Kun to steder med forbedringspotentiale.
Generelt viser en optælling af affaldet, at der ikke er problemer med
store mængder af henkastet affald, og den samlede bedømmelse lyder på tilfredsstillende. Hold Danmark Rent sætter dog en ære i altid at
finde steder, som har et forbedringspotentiale, og her bliver kun
Busterminalen i Jernbanegade og Strandpromenaden i Hjerting nævnt.

“Selvom der er ros til renholdelsen i vores kommune, så giver det da
stadig stof til eftertanke, når vi bliver gjort opmærksom på, at der er
steder, hvor man måske med få indsatser kan skabe endnu bedre
resultater. Det vil vi bestemt kigge på”, siger Søren Heide Lambertsen. 
Ser man bort fra cigaretskod, så topper slikpapir og to-go emballage
listen over det affald, der oftest optræder i gadebilledet.  

Leave a Reply