Udlændingekontrolafdelingen (UKA Vest) i Syd- og Sønderjyllands Politi og øvrige relevante myndigheder fortsatte onsdag opfølgningen og efterforskningen for at afklare, om vognmandsvirksomheden Kurt Beier i Padborg har begået ulovligheder i forbindelse med ansættelsesforholdet for en række chauffører fra Filippinerne og Sri Lanka.

Forklarede om forholdene
Tirsdag gennemførte Udlændingekontrolafdelingen og Arbejdstilsynet en aktion på virksomheden, hvor 26 filippinske og srilankanske chauffører efterfølgende – på frivillig basis – forklarede om de nærmere vilkår og forhold i forbindelse med deres ophold i Danmark. Det gjaldt blandt andet deres arbejdsforhold, ansættelsesforhold samt skatte- og boligforhold. 

Desuden ransagede Udlændingekontrolafdelingen senere tirsdag vognmandsvirksomhedens kontorer i Padborg som et led i efterforskningen.

Menneskehandel
Politiet arbejder fortsat ud fra en mistanke om, at menneskehandel kan have fundet sted, men det skal den videre efterforskning afdække. Der er således endnu ikke rejst nogen sigtelser i sagen.

– Vi har brugt dagen i dag på at gennemgå og vurdere det efterforskningsmateriale, vi har fået, dels i form af afhøringer af chaufførerne, dels i form af materiale fra ransagningen, oplyser politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Går rum tid
Han understreger i den forbindelse, at der endnu går en rum tid, før efterforskningen er tilendebragt. Og ind til da har politiet af hensyn til den videre efterforskning ikke umiddelbart yderligere oplysninger til pressen.

Center mod Menneskehandel (CMM) under Socialstyrelsen er endnu ikke helt færdige med at udrede og vurdere, hvorvidt der er tale om menneskehandel. Og resultatet af deres arbejde og indsats vil også indgå i politiets videre behandling af sagen.

Kontakt til ambassader
CMM er desuden stadig i gang med at afklare de 26 udenlandske chaufførers situation, og CMM varetager indtil videre opgaven med at tilbyde chaufførerne indkvartering, ligesom CMM også er i kontakt med de relevante myndigheder og ambassader.

Leave a Reply