Mens regeringen i begyndelsen af september 2018 lancerede sin Strategi for cirkulær økonomi, er Esbjerg Kommune allerede langt i forhold til at arbejde med denne tankegang. Et nyt initiativ skal skabe renere vandløb og mindre forurening i havet, samtidig med at være rentabelt.

Foto: Yesbjerg

I Esbjerg Kommune arbejdes der aktivt med at lade den cirkulære økonomi være retningsgivende for affaldsområdet. Tidligere har kommunen sat to initiativer i værk, som skal arbejde videre med tankerne om cirkulær økonomi, hvor samfundet skal blive mere bæredygtigt ved at materialer og produkter genanvendes og udnyttes til fulde for at minimere spild.

Det ene af initiativerne har fokus på virksomhedernes håndtering af plast. I det regi er der nu dannet et nyt forum for cirkulær økonomi, som udspringer af partnerskabet mellem Esbjerg Erhvervsudvikling, Klyngesamarbejdet Clean og Esbjerg Kommune. Et andet initiativ har fokus på landbrugets håndtering af plast og mulighederne for en større genanvendelse.

Nu lanceres et tredje initiativ, som også hænger sammen med principperne bag den cirkulære økonomi. Fokusset er stadig på plast, men denne gang handler det om plast, der desværre finder vej til vores vandløb og dermed også havet.

Fra 30. oktober installeres der opsamlingsudstyr i Fovrfeld Bæk til indsamling af affald. Affaldet bliver derefter sorteret, og det skal forhindre, at fx plaststykker når havet.

“Jeg glæder mig meget over, at Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk harhenvendt sig til Esbjerg Kommune for at høre, om vi vil være partner i et projekt, som handler om kvantificering og type af udledt plastaffald fra et givent vandløb og genanvendelsesmuligheder for plast indsamlet i havet. Som KIMO-kommune ønsker vi at gøre en forskel for vandmiljøet, og her kender alletil de store udfordringer, vi står overfor med plast i havene. Når vi kan samarbejde med virksomheder og vidensinstitutioner, går miljø og forretning op i en højere enhed”. siger Karen Sandrini, formand for Esbjerg Kommunes Plan- og Miljøudvalg

Ud af det sorterede affald vil plast, der kan genanvendes på almindelig vis, blive genanvendt. Det øvrige plast skal på sigt behandles med en optimeret pyrolyseproces, som skal implementeres på et anlæg, som en af samarbejdspartnerne i projektet har under opførelse og som der i projektet udføres test på.

Dette initiativ har formanden for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen høje forventninger til.

“Vores kommune er beriget med mange åløb, og dem skal vi passe på, da de repræsenterer store naturværdier. Derfor er det dejligt, at der forhåbentligt også kan være et forretningsmæssigt perspektiv i at holde dem rene. Vi har brug for at finde holdbare løsninger til genanvendelse af den plast, som ikke kan genbruges direkte”.

Søren Heide Lambertsen

Leave a Reply