Personer med COVID-19 får mulighed for isolation uden for hjemmet

Fremover skal kommunerne tilbyde et frivilligt isolationsophold for borgere med COVID-19, som ikke kan isolere sig hensigtsmæssig i eget hjem. Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse beskrevet rammerne for isolation i og uden for eget hjem og udgiver samtidig informationsmaterialer til borgere og til personale på isolationsfaciliteter.

Under den gradvise genåbning af samfundet er det afgørende, at vi fortsat har fokus på at mindske risikoen for, at COVID-19 spreder sig i befolkningen. Et af de vigtigste midler til at mindske smitten er, at personer, som er smittet med ny coronavirus, isolerer sig under deres sygdom. For at undgå at familiemedlemmer inden for samme hustand smitter hinanden, får borgere, der ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem, tilbud om at kunne isolere sig for eksempel på feriecentre eller hoteller.  

”Det er ikke alle, der har lige gode muligheder for selvisolation derhjemme, hvilket gør, at man risikerer at smitte dem, man bor sammen med. Det gælder især for familier, hvor mange bor sammen på et lille areal, hvor det kan være svært at holde afstand. Der kan også være et behov for isolation uden for hjemmet for borgere, som bor sammen med en person i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19. Her hjælper den nye mulighed for isolation i fx en feriebolig eller på et hotel med at forebygge og mindske smittespredning,” fortæller konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.Ansvaret for at etablere og drive isolationsfaciliteterne ligger hos kommunerne, som også har ansvaret for at afgøre, hvem der kan få et ophold. Kommuner skal indgå aftaler med hoteller, feriecentre m.v. om at oprette og drive isolationsfaciliteterne. 

Materialer til ansatte og borgere

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjerne for isolation ved påvist COVID-19, som beskriver rammerne for den frivillige selvisolation i og uden for hjemmet. 

Retningslinjerne er målrettet almen praksis, kommunerne og isolationsfaciliteterne og beskriver forløbet, fra borgeren er påvist smittet med COVID-19, til borgeren går i selvisolation i eget hjem eller på en af de udvalgte faciliteter. Retningslinjerne kommer også med anbefalinger til hygiejne og rengøring for at forebygge smitte af personalet på de udvalgte steder.

Sundhedsstyrelsen har samtidig med retningslinjerne udarbejdet en pjece til borgere med en række praktiske oplysninger om isolationsophold. Desuden har Sundhedsstyrelsen udarbejdet informationsmateriale til personalet på faciliteterne, der indeholder information om, hvordan de kan forebygge smitte og beskytte sig selv.

Materialerne er på dansk, men vil også blive oversat til engelsk.

Kilde: SST foto: SST

Leave a Reply