Img 1798 1

Med udløbet af en flerårig låneaftale mellem ejerne af parkeringsarealerne og Esbjerg Kommune flytter de offentlige parkeringspladser ind i parkeringshuset i Borgergade.

I 28 år har Esbjerg Kommune haft lov til at bruge 68 parkeringspladser i Borgergade til offentlig parkering. Nu udløber aftalen, som blev indgået i 1995 med en gruppe af forskellige ejere af p-pladserne mellem Torvegade og Kirkegade. En dialog mellem ejere og kommune har desværre ikke resulteret i en lignende aftale mellem alle parter. Derfor vil der fra den 1. marts gælde forskellige regler for parkeringsområdet.

Fremover består parkeringsarealet af både private pladser og offentlige pladser. Når Esbjerg Kommune ikke længere kan råde over parkeringspladserne, gælder reglerne for offentlig parkering heller ikke længere for alle parkeringspladserne. Fra den 1. marts vil det være ejerne, som beslutter, hvordan parkeringspladserne skal administreres.

Antallet af offentlige p-pladser ændres ikke

Den tidligere aftale stillede p-pladser i parkeringshuset i Borgergade til rådighed for de ejere, som valgte at udlåne parkeringsarealer. Derfor reduceres antallet af offentlige parkeringspladser i Borgergade ikke med aftalens udløb. Men parkeringspladserne skal nu findes inde i parkeringshuset, som fra den 1. marts kan rumme 113 biler.

En privat ejer vil stadig stille parkeringspladser til rådighed for Esbjerg Kommune af hensyn til byens bedste, og det bringer antallet af offentlige parkeringspladser op på 46 og 8 ladepladser på parkeringspladsen mellem Torvegade og Kirkegade”Fra Esbjerg Kommunes side siger vi tak for lån til de ejere, som nu selv vil bruge parkeringspladserne, og så er det jo flot, at der stadig er en ejer, som gerne vil bidrage til, at der er parkeringsmuligheder tæt på Kongensgade. Bruger du p-pladserne i Borgergade mellem Kirkegade og Torvegade, så vær opmærksom på skiltningen fremover”, lyder det fra formand for Plan & Byudvikling Henning Ravn.Kontakter 

Illustration: Parkering i de blå områder følger reglerne for offentlig parkering, mens de røde områder efter 1. martsbliver private p-pladser. Foto: Esbjerg Kommune

Leave a Reply