Det er fantastisk at se, at vores studerende er glade for deres praktik, og at de føler, de kan an-
vende deres undervisning i praksis. Praktikken er en essentiel del af vores 16 uddannelser. Den
giver vores studerende en unik chance for at omsætte teori til handling og blive klar til arbejds-
markedet, siger han.
Undersøgelsen viser også, at 75,5 procent af de studerende på UC SYD føler, at de har modta-
get konstruktiv feedback, støtte og sparring fra deres praktikvejledere, som har hjulpet dem med
at lære af deres erfaringer og udvikle deres kompetencer. Og faktisk siger hele 75,3 procent af
de studerende, at deres praktikforløb har styrket deres lyst til at arbejde inden for deres professi-
onsfelt i fremtiden.

 • Vi lægger stor vægt på at have et tæt samarbejde med vores mange praktiksteder, som gør en
  kæmpe indsats for at vejlede og støtte vores studerende. Tallene fra undersøgelsen tyder jo på,
  at mange af vores studerende faktisk finder deres rette hylde imellem uddannelse og praktik,
  hvor de glæder sig til deres fremtidige arbejdsliv, siger en begejstret rektor, Alexander von Oet-
  tingen.
  Teori i praksis
  To af de studerende, der selv har oplevet et godt praktikforløb er Anna Højbjerg og Maria Hagen
  Ottesen. De er begge studerende på 6. semester på Ergoterapeut-uddannelsen ved UC SYD i
  Esbjerg.
  De to studiekammerater har for nyligt afsluttet praktikforløb på rehabiliteringen i Grindsted ved
  Esbjerg og Grindsted Sygehus og på Sygehus Lillebælt i Kolding. Her har de også oplevet at
  kunne bruge deres faglige viden fra uddannelsen til at gøre en forskel i praksis.
 • Når jeg har brugt min viden fra vores uddannelse i praktikken, så synes jeg, det giver et godt og
  virkelighedsnært billede. Så tænker jeg – okay, det er det her, vi skal bruge til noget. Nu ved jeg,
  hvad jeg kan. Og så får jeg en større forståelse for vores fag, og forankre min identitet i forhold til
  professionen og den viden, jeg har, fortæller Maria Hagen Ottesen.

  Anna Højbjerg fortsætter:
 • Selvom alle mennesker er forskellige, og teorierne ikke altid kan passer i praksis, så føler jeg,
  at det vi lærer på uddannelsen, gør en forskel at have med i praktikken. Og så har jeg personligt
  haft nogle dygtige kliniske vejledere undervejs, som altid husker mig på at have teorien med, så
  jeg altså ikke bare indgår i normeringen, så min praktik bliver et sted, hvor jeg kan lære og blive
  dygtigere. Det gør en kæmpe forskel, siger hun.
  Både Anna og Maria har et ønske om at arbejde som ergoterapeuter efter endt uddannelse.
  Et stærkt fællesskab
  Danmarks Studieundersøgelse viser, at de studerende ved UC SYD ikke kun har et godt forhold
  til deres praktiksteder, men også til deres medstuderende. 81,6 procent fortæller, at de har en
  gruppe af medstuderende, som de føler sig trygge ved. Det er vigtigt, fordi det skaber et godt so-
  cialt og fagligt miljø på uddannelsen, hvor de studerende kan dele deres oplevelser, udfordringer
  og succeser med hinanden.
  Maria Hagen Ottesen og Anna Højbjerg kender godt til fordelene ved at have gode medstude-
  rende på uddannelsen:
 • Vi har et virkelig godt hold på vores 6. semester på Ergoterapeut-uddannelsen. Vi er ikke så
  stort et hold, men vi kender bare hinanden rigtig godt, her efter to og et halvt år, siger Maria
 • Vi bruger hinanden til sparring. Vi er sociale med hinanden og deler vores op- og nedture, og
  det gør jo bare uddannelsen endnu bedre og til et rart sted at være, fastslår Anna.

Leave a Reply