Opdatering: Ni medarbejdere på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg testet positive for Covid19

0
186

Under smitteopsporingsarbejdet på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er ni medarbejdere konstateret smittet med coronavirus. For nuværende ser det ikke ud til at smitten har ramt patienter.

Ni medarbejdere på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er bekræftet positiv for Covid19. Det betyder, at fem yderligere medarbejdere er fundet positive for coronavirus siden torsdag den 10.09.20, hvor sygehuset kunne fortælle, at der var fire smittede medarbejdere. 

Der er igangsat smitteopsporing, og alle indlagte patienter på de berørte afdelinger er blevet testet. En stor del af testresultaterne viser, at ingen indlagte patienter på de berørte afdelinger på nuværende tidspunkt er konstateret smittet. Sydvestjysk Sygehus afventer endnu de sidste svar på patienternes prøver.

Sydvestjysk Sygehus har yderligere oprettet et særligt podecenter for de berørte patienter og personaler. Alle nybagte familier fra Nyfødte og Familie, som siden mandag morgen er udskrevet den 7.09.20, bliver kontaktet med tilbud om test.

Sygehusets Infektionshygiejniske Enhed vurderer yderligere, at patienter, der har været i berøring med Kvindesygdomme Ambulatorium, Graviditet Ambulatorium og Fødegangen fra den 7.09.20 til 11.09.20, ikkeer berørte af smitteudbruddet.

Nyfødte og Familier, Kvindesygdomme Ambulatorium, Graviditet Ambulatorium og Fødegangen opretholder drift og patientaftaler som vanligt.

Situationen medfører, at sygehuset indfører skærpede restriktioner vedrørende besøg både i forhold til pårørende og øvrige gæster.

Hvis man har en aftale på sygehuset, og man er i tvivl om, hvordan man skal forholde sig, kontakt da afdelingen inden besøget, find telefonnumrene til vores afdelinger på http://www.svs.dk/wm220691

Leave a Reply