Esbjerg Kommune underskriver aftale om klimavenlig transport med regeringen

0
90

I forlængelse af Esbjerg Kommunes ambition om at være en grøn EnergiMetropol har kommunen tilsluttet sig den klimasamarbejdsaftale, som regeringen har inviteret kommuner og regioner med i.

Foto: Esbjerg Kommune

Blækket er endnu ikke tørt på den aftale, som borgmester Jesper Frost Rasmussen og transportminister Benny Engelbrecht netop har underskrevet. Aftalen handler primært om en grøn omstilling af bustrafikken, men andre transportelementer, der kan påvirke CO2regnskabet positivt, indgår også.

Aftalen forpligter Esbjerg Kommune til at vælge emissionsfrie drivmidler i den kollektive trafik. Samtidig skal 75 pct. af de fremtidige køretøjer i kommunalt regi også køre på emissionsfrie drivmidler. Hvis økonomien er til det, skal kommunens samlede flåde af personbiler også være helt emissionsfrie fra 2022.

”Fokusset på moderne og miljøvenlige løsninger præger i høj grad Esbjerg Kommune, hvor vi tager Folketingets målsætning om at reducere udledningen af CO2 med 70 pct. meget seriøst. Vi vil gerne gå forrest i den grønne omstilling og understøtte de løsninger, som giver mening for borgerne og for miljøet. Her er den daglige transport en vigtig brik i at nedbringe udledningen af CO2. Derfor er vi glade for at være en del af denne aftale, men vi kommer også til at kigge efter områder, hvor vi kan gøre mere end aftalen umiddelbart lægger op til”, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Allerede ved aftalens indgåelse kan Esbjerg Kommune sætte et flueben ved nogle af målsætningerne. I sidste uge meldte Sydtrafik og Esbjerg Kommune at 29 nye el-bybusser skal overtage driften af bybusruterne i Esbjerg. Det sker til en pris, som bliver markant lavere end forventet, når Esbjerg Kommune årligt sparer 3,5 mio. kr. på buskørslen.

”Esbjergs bybusudbud viser, hvor hastigt elbusteknologien udvikler sig. Det vil blive en model for mange andre og derfor er jeg rigtig glad for, at Esbjerg Kommune nu også træder ind i kredsen af de store danske kommuner, der forpligtiger sig i en klimasamarbejdsaftale med regeringen. Ambitiøse og fremsynede kommuner er helt afgørende for at komme i mål med regeringens 70-procents reduktionsmålsætning for udledning af CO2,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Esbjerg er den 8. kommune, der indgår en klimasamarbejdsaftale med regeringen. Med aftalerne binder kommunerne sig til at omlægge både den kollektive transport og resten af kommunens kørsel til emissionsfrie køretøjer, mens regeringen forpligtiger sig til at arbejde for konkrete tiltag, der blandt andet forbedrer kommunernes rammer for yderligere at fremme den grønne omstilling.

Fakta: 

29 busser svarer i runde tal til, at ca. 650 benzin eller dieseldrevne personbiler blev erstattet med elbiler.

Leave a Reply