Nye retningslinjer for besøg på plejehjem

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 11. juni påbudt kommunerne at udstede nye, midlertidige restriktioner for besøg på plejehjem. Restriktionerne lemper bl.a. reglerne for besøg indendørs. I Esbjerg Kommune kan restriktionerne først træde i kraft, når Sundhed & Omsorgsudvalget har behandlet dem på et møde mandag den 15. juni. Indtil da gælder de nuværende retningslinjer for besøg på kommunens plejehjem.

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 11. juni 2020 påbudt kommunerne at udstede nye, midlertidige restriktioner for besøg på plejehjem, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19. De nye, midlertidige besøgsrestriktioner indebærer, at:

  • besøg på plejehjem så vidt muligt skal foregå på udendørsarealer.
  • beboere, som af helbredsmæssige årsager eller på grund af de fysiske rammer ikke kan modtage besøg udenfor, fremover kan have besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner.

Afventer behandling i Sundhed & Omsorgsudvalget

I Esbjerg Kommune kan restriktionerne først træde i kraft, når de har været behandlet i Sundhed & Omsorgsudvalget mandag den 15. juni 2020. Indtil da gælder de nuværende retningslinjer for besøg på kommunens plejehjem, som man finder på kommunens hjemmeside, www.esbjerg.dk/corona.

– I takt med, at samfundet genåbner efter coronanedlukningen, er det naturligt, at vi også søger at åbne vores plejehjem mest muligt igen af hensyn til beboernes og de pårørendes livskvalitet. Det skal dog ske på en måde, så vi fortsat har øje for at beskytte sårbare borgere, som bor på plejehjem, mod risiko for coronasmitte. Jeg ser frem til sammen med de øvrige medlemmer af Sundhed & Omsorgsudvalget at behandle de nye besøgsrestriktioner på vores møde mandag, siger formand for Sundhed & Omsorgsudvalget, Olfert Krog.

I Esbjerg Kommune er det allerede nu muligt at komme på udendørs besøg efter aftale med lederen på det enkelte plejehjem. En af de væsentligste ændringer, som følger af de nye restriktioner, som kommunerne er påbudt at indføre, er derfor muligheden for, at beboere, som af helbredsmæssige årsager eller på grund af de fysiske rammer ikke kan modtage besøg udenfor, fremover kan have besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner.

Læs mere

Se de nuværende retningslinjer for besøg på Esbjerg Kommunes plejehjem på www.esbjerg.dk/corona

Læs mere om de nye besøgsrestriktioner på: https://stps.dk/da/nyheder/2020/lempelse-af-besoegsrestriktioner-paa-blandt-andet-plejehjem-og-sygehuse-covid-19/

Leave a Reply