Esbjerg Kommune går med den nye møbelstrategi forrest i kampen for miljøet. Strategien skal sikre, at kommunens gamle møbler genbruges og nye møbler fortrinsvis skal være genbrugsmøbler eller lavet af genanvendeligt materiale.

Alle sejl sættes ind for, at Esbjerg Kommune kan nå sit mål om at være CO2 neutral i 2030. En ny møbelstrategi skal sikre, at medarbejderne genanvender de gamle kontormøbler i endnu højere grad end i dag, også på tværs af forvaltninger. Ligesom strategien sikrer, at der fremover så vidt muligt kun købes klima- og bæredygtige møbler.

”Vi har alle et ansvar for at bidrage til, at Esbjerg Kommune når sit mål og bliver CO2 neutral i 2030. Der købes mange møbler i kommunen hvert år til alle afdelinger og institutioner, så det er et område, hvor vi virkelig kan sætte ind og skåne miljøet ved at genbruge de møbler, der bliver tilovers et andet sted i kommunen,” fortæller Stine Mikkelsen, chef for Udbud & Indkøb i Esbjerg Kommune.

Bytte-bytte-købmand

Med den nye strategi følger også en brugtmøbel-portal på kommunens intranet, hvor alle afdelinger og institutioner kan slå annoncer op med møbler, der kan genbruges eller videresælges. På den måde bliver det nemmere for de forskellige afdelinger på tværs af forvaltningerne hurtigt at få et overblik over, om de møbler, de mangler, kan erhverves via portalen uden unødige nykøb.

”Det bliver en ’bytte-bytte-købmand’ portal internt i kommunen, hvormed vi forlænger møblernes levetid. Det er langt bedre, end at vi altid skal ud og købe nyt, og bare smider de gamle brugte møbler ud,” siger Stine Mikkelsen.

Der er allerede kommet godt gang i bytte-biksen, hvor kommunens medarbejdere allerede kan finde alt lige fra borde, reoler, skabe og til et transport løbehjul.

FAKTA

Esbjerg Kommunes nye møbelstrategi

Esbjerg Kommune vil så vidt muligt købe klima- og bæredygtige møbler, hvilket vil ske igennem:

  • Køb af brugte møbler
  • Køb af møbler, lavet af genanvendelige materialer
  • Genbrug af møbler internt i kommunen
  • Færre køb af nye møbler eller møbler lavet af nye materialer.

Leave a Reply